Rapport: Sint utenpå, vondt inni (2020)

Rapport: Sint utenpå, vondt inni (2020)

101 barn i alderen 13-20 år som har brukt vold deler erfaringer og gir råd til hjelpetjenestene, skole og politi. De gir råd til hvordan voksne skal stoppe barn trygt.

Rapport: Ingenbarnsland (2015)

Rapport: Ingenbarnsland (2015)

40 unge i alderen 13-20 år som har opplevd vold og overgrep deler erfaringer og gir råd til samfunnet om hvordan hjelpe og forebygge vold.

Gradert Info

Gradert Info

20 gutter og menn utsatt for seksuelle overgrep gir råd til myndighetene om hva som må gjøres for at flere skal orke å si fra og å snakke om å være utsatt.

Rapport: JustisProffene (2010)

Rapport: JustisProffene (2010)

Unge i alderen 14 – 24 år deler erfaringer fra soning, varetekt, glattceller og samfunnsstraff, og gir råd til justismyndighetene om hvordan unge bør stoppes fra å begå lovbrudd.