Klokhet om vold og overgrep

Klokhet om vold og overgrep

Klokhet om vold og overgrep i nære relasjoner Denne boka (2020) er til deg som vil beskytte barn som er utsatt for vold eller overgrep. I boka presenteres oppsummerte erfaringer og råd fra 500 barn som er utsatt vold eller overgrep i nære relasjoner. Dette er kunnskap direkte fra barn. Fagfolk fra barnehage, skole, helsetjenester, barnevern og politi bidrar med sin kunnskap. Budskapet er klinkende klart. Det er alvorlig. Dagens

Read More

Sint utenpå, vondt inni

Sint utenpå, vondt inni

Rapport: Hvorfor bruker barn vold? Hva bør hjelpetjenestene, skole og politi gjøre for at vold ikke skal skje? Hvordan kan voksne stoppe barn trygt når de bruker vold? I rapporten SINT UTENPÅ VONDT INNI (2020) gir 101 barn 13-20 år svar på disse spørsmålene. RAPPORTENS INNHOLDDel 1: Derfor blir det voldTall og erfaringerDel 2: SkoleErfaringer med skoleRåd til skolenDel 3: Barnevern og utekontaktErfaringer med barnevernetRåd til barnevernetDel 4: BUPErfaringer med

Read More

Rapport: Ingenbarnsland (2015)

Rapport: Ingenbarnsland (2015)

INGENBARNSLAND (2015) Fra unge som har opplevd vold og overgrep Hvordan kjennes det når du er et barn som lever med vold hjemme? Hva tenker barn og unge selv om vold? Vet de hva vold er? Og: Hvordan må voksne være, særlig de som barna og ungdommene møter daglig, for at barn skal våge å åpne seg? De unge har tanker som vi tror kan hjelpe samfunnet til å forstå

Read More

Gradert Info

Gradert Info

GRADERT INFO (2009) Fra misbrukte gutter og menn 20 gutter og menn utsatt for seksuelle overgrep gir råd til myndighetene om hva som må gjøres for at flere skal orke å si fra og å snakke om å være utsatt. De formidler erfaringer om hvilken støtte som hjelper. Målgruppe: fagfolk, politikere. «Ei jente fortalte meg om at hun var utsatt. Da var jeg 18-19 år. Da turde jeg ikke å

Read More

Rapport: JustisProffene (2010)

JUSTISPROFFENE (2010) Svar til justistministeren om barn og straff Hvordan kjennes det å være en ung lovbryter? Hvordan bør lovbruddene møtes, om ungdommene fikk bestemme? Unge i alderen 14 – 24 år (de fleste under 20 år), deler erfaringern fra soning, varetekt, glattceller og samfunnsstraff gir konkrete råd til justismyndighetene om hvordan unge bør stoppes fra å begå lovbrudd.  Målgruppe: statsadministrasjon, justispolitikere og fagfolk 36 sider magasin med erfaringer, sitater

Read More