Sint utenpå, vondt inni

Sint utenpå, vondt inni

Rapport: Hvorfor bruker barn vold? Hva bør hjelpetjenestene, skole og politi gjøre for at vold ikke skal skje? Hvordan kan voksne stoppe barn trygt når de bruker vold? I rapporten SINT UTENPÅ VONDT INNI (2020) gir 101 barn 13-20 år svar på disse spørsmålene. RAPPORTENS INNHOLDDel 1: Derfor blir det voldTall og erfaringerDel 2: SkoleErfaringer med skoleRåd til skolenDel 3: Barnevern og utekontaktErfaringer med barnevernetRåd til barnevernetDel 4: BUPErfaringer med

Read More

Det handler om oss

Det handler om oss

Rapport: 100 barn om samvær i barnevernet. Undersøkelsen “Det handler om oss”, ble gjennomført høsten 2020. Rapporten ble lansert digitalt mandag 18. januar 2021. Barne- og familiedepartementet og Fylkesnemnda tok imot rapporten. Barnerettsjuristene Kirsten Sandberg og Grethe Gilstad kommenterte. 100 barn i alderen 7 – 18 år har delt erfaringer og råd om hvordan samvær i barnevernet må bestemmes for at det skal bli riktig for barn. Hovedfunn i rapporten:

Read More

Rapport: Minoritetsråd (2013)

MINORITETSRÅD (2013) Forandringsfabrikken inviterte unge til å dele erfaringer fra å vokse opp med etnisk minoritetsbakgrunn og samtidig få hjelp fra barnevernet. Vi ba dem gi råd om hvordan barnevernet kan møte unge med annen kulturbakgrunn på best mulig måte. Prosjektet har samarbeidet med ca. 70 unge fra ulike deler av landet. De er i alderen 12-22 år og har fått hjelp av barnevernet mens prosjektet har pågått. De har

Read More

Rapport: Søskenråd (2013)

SØSKENRÅD (2013) Råd fra unge i barnevernet Unge med søsken deler erfaringer, tanker og råd om hvordan det kjennes å være søsken og vokse opp i barnevernet. De gir konkrete innspill til hvordan barnevernet kan gi best mulig støtte til søsken under omsorg. Og støtte til å ta vare på bra folk i storfamilien og nettverket. Målgruppe: ansatte i barnevernet, politikere, studenter. Last ned PDF-en her Bestill i trykket versjon

Read More

Rapport: Ingenbarnsland (2015)

Rapport: Ingenbarnsland (2015)

INGENBARNSLAND (2015) Fra unge som har opplevd vold og overgrep Hvordan kjennes det når du er et barn som lever med vold hjemme? Hva tenker barn og unge selv om vold? Vet de hva vold er? Og: Hvordan må voksne være, særlig de som barna og ungdommene møter daglig, for at barn skal våge å åpne seg? De unge har tanker som vi tror kan hjelpe samfunnet til å forstå

Read More

Bok: Barnevern fra oss som kjenner det (2017)

BARNEVERNET (2017) Fra oss som kjenner det Hva fungerer bra i barnevernet, og hva må forandres? 62 ungdommer i norsk barnevern forteller om sine erfaringer med systemet. Du kan også lese ungdommenes råd om endringer.

Rapport: Forstå det viktigste (2020)

Forstå det viktigste (2020) TRE av FIRE barn forteller ikke det viktigste. Hva må barnevernet gjøre for at det skal bli trygt nok til at barn skal fortelle? 110 barn, 6-12 år, med erfaring fra barnevernet deler erfaringer og gir råd om hvordan barnevernet må være og hva de må gjøre for at barn skal få fortalt det viktigste. Tre grunner som går igjen til at barna ikke forteller: 1)

Read More

Rapport: Klokhet mot vold (2016)

KLOKHET MOT VOLD (2016) Råd til barnevernet Unge som har levd med fysisk eller psykisk vold, eller seksuelle overgrep, kommer med sine råd til barnevernet. De gir råd for hvordan man kan gi informasjon om vold, til barn og til voksne. De gir innspill til hva man kan gjøre dersom man har en mistanke om vold hjemme og hva man kan gjøre dersom mistanken viser seg å være sann. Målgruppe:

Read More

Bok: Barnas barnevern (2018)

BARNAS BARNEVERN (2018) Trygt, nyttig og samarbeidende for barn Hva er et trygt og nyttig barnevern for barn? Hvordan er et barnevern som samarbeider med barn?? Hva er god profesjonalitet, og hva er kvalitet i barnevernet? Boken er skrevet i fellesskap mellom BarnevernsProffer fra Forandringsfabrikken og barnevernledere. INNHOLD I BOKA: Del 1: Barnevern i endring Del 2: Grunnmuren i barnas barnevern Del 3: Samarbeid med barn i praksis Del 4:

Read More

Rapport: Hvis jeg var ditt barn. Om tvang i barneverninstitusjon (2019)

HVIS JEG VAR DITT BARN (2019) Om tvang i barneverninstitusjon Hvordan oppleves og føles tvang i barnevernsinstitusjon? Hvordan kan man unngå bruk av tvang? Hvordan gjøre barnevernsinstitusjonen trygg? 55 ungdommer har deltatt i undersøkelsen – gutter og jenter fra hele landet. Alle disse har opplevd fastholding i institusjon. 35 av 55 har opplevd å bli skjermet. 42 av 55 har opplevd å bli fotfulgt. 52 av 55 er under 20

Read More