Når skolen ikke passer

Når skolen ikke passer

500 barn som streverpå skolen over tid, gir råd til hvordan skolen bør møte dem.

Rapport: Morgendagens skole (2016)

Rapport: Morgendagens skole (2016)

3000 elever fra 40 skoler over hele landet, fra 5. trinn på grunnskolen til 2. trinn på videregående skole, deler erfaringer og gir råd om hva som trengs for at barn skal trives og ha lyst til å lære på skolen.