Når skolen ikke passer

Når skolen ikke passer

500 barn som streverpå skolen over tid, gir råd til hvordan skolen bør møte dem.

Morgendagens skole

Morgendagens skole

3000 barn deler erfaringer og råd til hva som er viktig for å lære godt og trives på skolen.