Rapport: Snakke trygt i skolen (2021)

1962 elever 8-16 år, gir råd til hva som skal til for at de skal få sagt det viktigste for dem, og råd om hva elever ønsker å være med å bestemme og på hvilke måter de ønsker å være med å bestemme.

Rådshefte: Kort vei til vennskap (2022)

Rådshefte: Kort vei til vennskap (2022)

210 unge 14-22 år, som er ny i Norge, gir råd til unge som er ny i Norge, til andre unge og til voksne i skolen om hva som lager vennskap og gjør at de lærer norsk raskt.

Verktøyhefte: Trygt i klassen (2020)

Verktøyhefte: Trygt i klassen (2020)

Verktøyhefte utviklet i samarbeid mellom elever og fagfolk, med kunnskap fra barn som utgangspunkt. Heftet inneholder verktøy for trygghet i klassen, med tydelige mål, utstyrslister og beregnet gjennomføringstid.

Verktøyhefte: Timen LIVET (2019)

Verktøyhefte: Timen LIVET (2019)

Verktøyhefte om Timen LIVET, en snakketime for barn og unge, der de får øve på å sette ord på følelser. Verktøyet er utprøvd på 21 skoler i fem byer som en del av et pilotskolesamarbeid med Forandringsfabrikken siden 2017.

Rapport: Sint utenpå, vondt inni (2020)

Rapport: Sint utenpå, vondt inni (2020)

101 barn i alderen 13-20 år som har brukt vold deler erfaringer og gir råd til hjelpetjenestene, skole og politi. De gir råd til hvordan voksne skal stoppe barn trygt.

Rapport: Å tenke så det knaker (2016)

Rapport: Å tenke så det knaker (2016)

70 elever i barneskolen, ungdomsskolen og videregående skole med stort læringspotensial deler erfaringer og gir råd til hvordan skolen kan samarbeide bedre med elevene.

Rapport: Når skolen ikke passer (2016)

Rapport: Når skolen ikke passer (2016)

210 elever på mellomtrinnet og ungdomsskolen som har strevd med skolen over tid deler erfaringer og gir råd om hvordan de kan lære mer og trives bedre på skolen.