Rapport: Ny barnelov (2020)

Rapport: Ny barnelov (2020)

57 barn i alderen 8-18 år med erfaring fra mekling i familievernet eller rettssak i tingretten deler sine erfaringer og gir råd til ny barnelov.

Bok: Barnas barnevern (2018)

Bok: Barnas barnevern (2018)

Hva er et barnevern som er trygt, nyttig og samarbeidende for barn? Boka er skrevet av barnevernsproffer og barnevernsledere.

Rapport: Rett og sikkert (2019)

Rapport: Rett og sikkert (2019)

130 barn i alderen 12-19 år, som har vært i avhør etter vold eller overgrep, deler erfaringer og gir råd til hjelpe- og rettssystem om hvordan barn skal bli møtt på måter som oppleves trygge, nyttige og samarbeidende.

Rapport: Sint utenpå, vondt inni (2020)

101 barn i alderen 13-20 år som har brukt vold deler erfaringer og gir råd til hjelpetjenestene, skole og politi. De gir råd til hvordan voksne skal stoppe barn trygt.

Rapport: JustisProffene (2010)

Rapport: JustisProffene (2010)

Unge i alderen 14 – 24 år deler erfaringer fra soning, varetekt, glattceller og samfunnsstraff, og gir råd til justismyndighetene om hvordan unge bør stoppes fra å begå lovbrudd.