Fordypningsrapport: Rus (2023)

Fordypningsrapport: Rus (2023)

50 unge 15-23 år, har delt erfaringer og råd om hvordan rushjelp må være for at hjelpen skal kjennes trygg og nyttig 

Rapport: Rett og sikkert (2019)

Rapport: Rett og sikkert (2019)

130 barn i alderen 12-19 år, som har vært i avhør etter vold eller overgrep, deler erfaringer og gir råd til hjelpe- og rettssystem om hvordan barn skal bli møtt på måter som oppleves trygge, nyttige og samarbeidende.

Rapport: Sint utenpå, vondt inni (2020)

Rapport: Sint utenpå, vondt inni (2020)

101 barn i alderen 13-20 år som har brukt vold deler erfaringer og gir råd til hjelpetjenestene, skole og politi. De gir råd til hvordan voksne skal stoppe barn trygt.

Rapport: Klokhet om rus (2018)

58 unge i alderen 15-23 år som strever, eller nylig har strevd, med rus deler sin kunnskap og sine erfaringer, og gir råd til hjelpesystemer og skole.

Rapport: JustisProffene (2010)

Rapport: JustisProffene (2010)

Unge i alderen 14 – 24 år deler erfaringer fra soning, varetekt, glattceller og samfunnsstraff, og gir råd til justismyndighetene om hvordan unge bør stoppes fra å begå lovbrudd.