Fordypningsrapport: Rus (2023)

Fordypningsrapport: Rus (2023)

50 unge 15-23 år, har delt erfaringer og råd om hvordan rushjelp må være for at hjelpen skal kjennes trygg og nyttig 

Rapport: Må hjelpe for oss (2022)

101 barn i alderen 8-18 år har delt erfaringer og råd om hvordan familieveiledning gjøres i dag, og hvordan den skal bli trygg og nyttig for dem 

Rapport: Snakke trygt i skolen (2021)

1962 elever 8-16 år, gir råd til hva som skal til for at de skal få sagt det viktigste for dem, og råd om hva elever ønsker å være med å bestemme og på hvilke måter de ønsker å være med å bestemme.

Rapport: Forstå det viktigste (2020)

Rapport: Forstå det viktigste (2020)

110 barn i alderen 6-12 år med erfaring fra barnevernet deler erfaringer og gir råd om hvordan barnevernet må være og hva de må gjøre for at barn skal få fortalt det viktigste.

Bok: Barnas barnevern (2018)

Bok: Barnas barnevern (2018)

Hva er et barnevern som er trygt, nyttig og samarbeidende for barn? Boka er skrevet av barnevernsproffer og barnevernsledere.

Rapport: Sint utenpå, vondt inni (2020)

Rapport: Sint utenpå, vondt inni (2020)

101 barn i alderen 13-20 år som har brukt vold deler erfaringer og gir råd til hjelpetjenestene, skole og politi. De gir råd til hvordan voksne skal stoppe barn trygt.