BESØK FRA BFD OG HOD

BESØK FRA BFD OG HOD

Tema var statens plikt til å høre barn som gruppe og innspill til barnevernsloven og helselovene

ELEVERS RÅD TIL LÆRING

ELEVERS RÅD TIL LÆRING

I Portugal og Norge, skal verktøy for bedre læring utvikles i samarbeid med elever og lærere