BRUKTE TIDEN GODT

Publisert 22. juni 2023 

Det er mer enn ett år og flere babyer siden konflikten om Forandringsfabrikken ble satt i gang. Noen av de ansatte har etter kritikken kom, rukket å bli gravide, bære barnet frem i ni måneder, føde og nå er yngstemann snart tre måneder gammel. En baby i tillegg til de på bildet er født, og nå er enda en på vei. Hvor mange flere babyer skal komme før organisasjonen får gå videre? 

Dette har laget mye glede og samtidig mange alvorlige tanker og følelser. For ja, denne situasjonen har staten brukt lang tid på å løse. Arbeidet med forbedringer i FF startet tidlig i august i fjor, med et nytt styre som ville gå igjennom alt FF driver med og forandre der de mente det måtte forandres. Samtidig har vi forsvart FFs verdier og arbeidsmåter, noe Bufdir har prøvd å bruke mot FF gjennom å kalle organisasjonen lite ydmyk. Mange forskere og fagfolk har nå tydelig sagt fra til myndighetene at prosessen har tatt for lang tid og på mange måter har vært kritikkverdig – og at FF nå må få fortsatte sitt nødvendige arbeid. 

Ingen i hele FF kunne ane at et helt år etter – i juni 2023 – måtte proffer fra hele landet dra på sommercamp enda en gang, uten å kunne få høre at det staten satte i gang tidlig i juni i fjor, er over.