SKOLEN fra oss som kjenner den

Ei bok til deg som vil bidra til å lage en god skole for flest mulig barn og unge, sett fra kunnskap elever selv har om skolen. Boka gir mange konkrete innspill til hvordan skolen kan være et sted flere føler seg trygge og lærer godt.

Tema i boka er blant annet: 

  • Hvordan kan voksne i skolen bidra til motivasjon og lyst til læring? 
  • Hvordan lage et klassemiljø der elever bidrar til å skape trygghet for hverandre? Hvordan snakke med klassen om inkludering og unngå utenforskap?  
  • Hvordan lage et godt samarbeid mellom de voksne og elevene, for at elevene kan være med å bestemme og å gi tilbakemeldinger? 
  • Hvordan være en voksen elevene er trygg på og har tillit til? 
  • Hvordan få til gode prater med elevene og et samarbeid mellom skole og hjem som oppleves trygt for elevene? 

I boka presenteres råd fra elever og konkrete verktøy til bruk i skolehverdagen, laget av elever og fagfolk i skolen. Elever har også delt fortellinger om trygge voksne, samarbeid, hvordan skolen har kjentes, og om ulike roller eller følelser de har gått rundt med på skolen, hvordan følelsene kunne synes og hva som lå bak. 

Boka gir også inspirasjon til å sikre barns prosessuelle rettigheter etter FNs barnekonvensjon, i skolehverdagen.

Boka er til studenter som utdanner seg til arbeid i skolen, til de som arbeider i skolen og de som er foreldre i skolen. Den er også til alle politikere, byråkrater og andre som vil forstå bedre hva elever opplever som god kvalitet i skolen. 

Dere som jobber i eller med skolen (utdanninger, kunnskapssentre osv) kan få digital tilgang til boka. 

Send mail til bestilling@forandringsfabrikken.no.
I mailen, skriv navn, hvor du jobber/studerer, tittel på boken og kort i hvilken sammenheng du ønsker å lese boken.
Send mail fra din jobb/studie-mailaddresse.