BARNEVERNET (2017)

Fra oss som kjenner det

Hva fungerer bra i barnevernet, og hva må forandres? 62 ungdommer i norsk barnevern forteller om sine erfaringer med systemet. Du kan også lese ungdommenes råd om endringer.