BARNAS BARNEVERN (2018)

Trygt, nyttig og samarbeidende for barn

Hva er et trygt og nyttig barnevern for barn? Hvordan er et barnevern som samarbeider med barn? Hva er god profesjonalitet, og hva er kvalitet i barnevernet?

Boken er skrevet i fellesskap mellom BarnevernsProffer fra Forandringsfabrikken og barnevernledere.

INNHOLD I BOKA:

Del 1: Barnevern i endring

Del 2: Grunnmuren i barnas barnevern

Del 3: Samarbeid med barn i praksis

Del 4: Rammer for et samarbeidende barnevern