HVIS JEG VAR DITT BARN

Start video

Hvordan tvang oppleves, hvordan barn kan stoppes trygt, og hva tvang gjør med barn. Filmen er bygget på kunnskap direkte fra barn. 

For å se filmen, send epost til barnevern@forandringsfabrikken.no, tilgangen koster 1000 kr. 

HASTEFLYTTING TIL BARNS BESTE

Start video

Hva BUFetat og barnevern må gjøre for at hasteflytting og hastetiltak skal oppleves trygt og nyttig for barn. Filmen er bygget på kunnskap direkte fra barn. 

For å se filmen, send epost til barnevern@forandringsfabrikken.no, tilgangen koster 1000 kr. 

TRYGG MELDING OG UNDERSØKELSE

Start video

Hvordan barneverntjenesten kan samarbeide med barn i melding og undersøkelse, og hvordan de kan undersøke trygt i samarbeid med barnet. Filmen er bygget på kunnskap direkte fra barn. 

For å se filmen, send epost til barnevern@forandringsfabrikken.no, tilgangen koster 1000 kr. 

 

HJELPETILTAK SOM HJELPER

Start video

Hvordan barneverntjenesten kan sette inn nyttige hjelpetiltak som hjelper for barn. Filmen gir konkrete samarbeidsråd til før hjelpetiltak settes inn, underveis og til avslutning av hjelpetiltak. Filmen er bygget på kunnskap direkte fra barn. 

For å se filmen, send epost til barnevern@forandringsfabrikken.no, tilgangen koster 1000 kr.