Kunnskap fra barn på pensum

Forandringsfabrikkens rapporter, bøker og filmer gir nyttig kunnskap til dere som skal ut og møte barn. De som kjenner systemene på kroppen har viktige råd, som bidrar til at dere kan gjøre det trygt og gi nyttig hjelp barna og ungdommene dere kommer til å treffe. 

Når dere har kunnskap fra barn på pensum, får dere får dere kunnskap og råd direkte fra barn i barnevernet. De fleste utdanningsinstitusjonene i Norge har kunnskap fra barn på pensum eller som anbefalt litteratur på en eller flere utdanningsretninger. I forskriften til barnevernutdanningen står det at en del av kjernekunnskapen er kunnskap fra barn. Det står tydelig at studenter må kunne bruke kunnskap fra barn og unge og sikre barns deltakelse. I juni 2021 vedtok Stortinget ny barnevernlov. I det første kapittelet i den nye loven er det kommet inn bestemmelser som gjør at barns rettigheter til hvordan de skal bli møtt av barnevernet, må få en større plass i utdanningene. Kunnskapen fra barn og barns grunnleggende rettigheter har mye til felles. Dere som studenter kan bidra til at kunnskap fra barn kommer på pensum der dere studerer. Dere kan være med å etterspørre kunnskap fra barn på studiet deres. Som studenter og fremtidige fagfolk ber vi om at dere tar kunnskap fra barn inn i hjertene deres, og bruker den klokt. 

Forandringsfabrikken har direkte svar fra barn til fagfolk og studenter innen barnevernsfeltet som: 

  • undersøkelse i det kommunale barnevernet
  • hjelpetiltak
  • samvær   
  • barneverninstitusjon 

Klikk her for konkrete forslag til pensum: