Kunnskap fra barn formidles på barnevernutdanningen

Barnevernproffene kan presentere kunnskap fra barn, live eller på film. I presentasjonene tar de utgangspunkt i en av undersøkelsene fra barnevernet, eller i et tema dere på utdanningene ønsker at proffene skal presentere kunnskap på. De kan også bidra i dialoger med studenter og lærere på utdanningen.

Forslag til tema i presentasjoner eller dialog med utgangspunkt i kunnskap fra barn:

  • Hvordan ber barn om at voksne skal tenke om barn? Hvordan bevisstgjøre og øve på et godt barnesyn?
  • Hvordan bruke kunnskap fra barn og barns grunnleggende rettigheter for hvordan de skal bli møtt av barnevernet i praksis?
  • Hva betyr det å være en god profesjonell i møte med barn og unge?
  • Hvordan møte barn og snakke med barn sånn at barn får fortalt det viktigste?
  • Hvordan samarbeide med barn i barnevernet for å sikre at hjelpen blir nyttig? I melding og undersøkelse, i hjelpetiltak, ved omsorgsovertakelse, ved samvær, ved oppfølging i fosterhjem
  • Hva er god miljøterapi i barneverninstitusjon?
  • Hva er et godt ettervern?
  • Hvordan samarbeide på tvers av tjenester sammen med barnet?

Har du spørsmål knyttet til å ha kunnskap fra barn i undervisning og på pensum, eller ønsker du å ha besøk av proffer til dine studenter? Vi samarbeider gjerne med deg om å lage tilpasset undervisningsopplegg med filmer, case og oppgaver som kan brukes i undervisning. 

Kontakt guro@forandringsfabrikken.no