Barnevern

 

Her har vi samlet innspill til hvordan barnevernet kan bli nyttigere og tryggere for barn. Forslagene er delt inn etter om tiltakene kan gjøres nasjonalt eller lokalt. Innspillene bygger på undersøkelsene De tror de vet best (2020) og Forstå det viktigste (2019) med barn i barnevernet gjennomført av Forandringsfabrikken Kunnskapssenter. 

UNDERSØKELSE

Hvorfor?

De oppsummerte erfaringene fra barn viser at barn ikke forteller det vanskeligste eller vondeste til barnevernet. Når de som skal hjelpe ikke godt nok vet hva barnet har opplevd, tenker eller føler, gjør det at mange barn ikke får riktig hjelp. Barn vet ikke alltid hva barnevernet er og kan hjelpe med.

Barnevernets undersøkelse har rammer som gjør at barn kan fortelle det viktigste

Barnevernets rutiner må inneholde at barn får informasjon i undersøkelsen om hva barnevernet er og kan hjelpe med

Barnevernets undersøkelse har rammer som gjør at barn kan fortelle det viktigste

 

Barnevernets rutiner må inneholde at barn får informasjon i undersøkelsen om hva barnevernet er og kan hjelpe med

Nasjonal

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Legg til din overskrift her

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.