Barnesyn og verdier i skole

For å få til dype, gode og varige forandringer på en skole må arbeidet starte hos de voksne. Kunnskapen fra barn viser et behov for at alle voksne som skal jobbe med barn jobber med noen grunnleggende verdier og et felles barnesyn. Dette er viktig for at de voksne skal oppleves som gode fagfolk.

Barnesyn

Oppsummert kunnskap fra barn ber alle som jobber med oppvekst i kommunene om å møte

barn med et felles barnesyn. Det gjelder også lærerne i møte med elever. Etter å ha invitert barn over hele landet til å si hvordan de ønsker at de voksne på skolen skal se på dem, er det blitt oppsummert i disse fire verdiene:

Barn og unge har mye kunnskap om livet sitt
De er like mye verdt som voksne
De trenger kjærlighet og må bli trodd på og tatt på alvor

Verdier

Verdiene i alle MITT LIV-arbeidene er:

Åpenhet, ydmykhet, kjærlighet og samarbeid

Åpenhet

Åpenhet betyr at de voksne på skolen deler litt om seg og fra sine liv. Dette er grunnleggende og avgjørende for at elevene skal kunne kjenne seg trygge og kunne fortelle hvordan de har det. De voksne gir også åpen og ærlig informasjon om hva som er oppgavene til skolen, planene fremover, hva de tenker er barnets utfordringer, og de voksnes muligheter for å hjelpe. Ærlighet og kjærlighet henger sammen - alt må fortelles av voksne på varme måter. De voksne er også ærlige om hvordan de må dele noe informasjon elevene gir dem videre, til foreldre og til andre voksne.

Samarbeid

Samarbeid betyr at de voksne vet at elevene har mye kunnskap om hvordan de kan lære og trives. De inviterer til prater om det som er viktig for elevene. De forstår betydningen av å lage trygge rom for at elevene skal våge å beskrive sin virkelighet sånn som den kjennes for dem. Elevene skal ikke få bestemme alt, men de må få reelt ansvar og reell innflytelse. De voksne må våge å i større grad enn i dag ta elevene med på avgjørelser. De voksne ber elevene om tilbakemelding på hvordan de kan jobbe, for at det skal kjennes enda mer nyttig for dem å være på skolen. Elevene er med å bestemme hvilke arbeidsmåter som skal brukes, hva de synes det er viktig å lære om, hvordan de bør testes og hvordan voksne kan gi tilbakemeldinger og vurderinger.

Ydmykhet

Ydmykhet betyr at de voksne i skolen lytter med hodet og hjertet når en elev forteller. De jobber hardt for å forstå hvordan virkeligheten kjennes for eleven. De tror på elevene og tar det de prøver å fortelle, på dypt alvor. De er nysgjerrige på elevene sine og deres beskrivelse av hvordan ting oppleves. Hvis elever forteller om vonde ting, viser de naturlige reaksjoner, med tårer eller ord om hvordan det kjennes - for at eleven opplever at det som blir fortalt, har betydning. De forteller at de voksne alltid har hovedansvaret, hvis noe vondt har skjedd. De innrømmer egne feil, det gir respekt og gjør voksne mer menneskelige. Ydmyke voksne ber om unnskyldning og sier takk.

Kjærlighet

Kjærlighet betyr at de voksne møter elevene med varmt og åpent kroppsspråk, varme øyne og en stemme og ord som gjør at elevene kan oppleve trygghet. Med varme i bunnen kan voksne sette grenser og ha forventninger. De voksne viser engasjement for elevenes liv og at de ønsker at skolen skal bidra til at de får et godt liv. Ikke alle får nok kjærlighet hjemme, og trenger det veldig. De voksne ser hele barnet og løfter frem barnets styrker og interesser. Kjærlighet kan vises i mange former, mest handler det om å våge å vise at man bryr seg på ordentlig og at man tåler elevene uansett hvordan de oppfører seg. De voksne er bevisst på at også slemme og vonde ord og handlinger aller klokest stanses med kjærlighet.