Barnesyn og verdier i psykisk helse

Barnesyn

Barnesynet i alle MITT LIV-arbeidene er:

Barn og unge har mye kunnskap om livet sitt
De er like mye verdt som voksne
De trenger kjærlighet og må bli trodd på og tatt på alvor

Verdier

Som fagfolk i psykisk helsehjelp og -vern er vi bevisste på verdiene. Verdiene bruker vi i møte med barn og foreldre. Vi deler de fire verdiene som barn har sagt er aller viktigst for dem.

Verdiene i alle MITT LIV-arbeidene er:

Åpenhet, ydmykhet, kjærlighet og samarbeid

Åpenhet

Vi gir åpen og ærlig informasjon til barn, om hva som er tjenestens oppgavene. Vi deler litt fra livet vårt, for å bli kjent. Vi deler hva vi tenker om barnets utfordringer og om våre muligheter for å hjelpe, også når vi er usikre på hva som er best. Vi forklarer at vi vil samarbeide tett med barnet og forteller også om foreldrenes rett til informasjon.

Samarbeid

Vi møter barn med en holdning som viser at de er våre nærmeste samarbeidspartnere. Vi lytter til barnets beskrivelser av det som kjennes strevsomt eller vondt. Vi avtaler hvordan det barnet har fortalt, kan fortelles videre. Vi forstår betydningen av å lage trygge rom for at barn skal ha reell mulighet til å fortelle. Vi samarbeider tett med barn, også når de har det veldig vondt, og inkluderer kun voksne som er trygge for barnet i samarbeidet. Vi tar barn med på avgjørelser, med på å dokumentere og inviterer barn til å gi tilbakemeldinger eller synspunkt på behandling eller hjelp.

Ydmykhet

Vi er åpne, lyttende, engasjerte og snakker med barn på en naturlig og forståelig måte. Vi er åpne og undrende i møte med barns tanker, følelser og uttrykk. Når barn forteller noe vondt eller strevsomt viser vi følelser og naturlige reaksjoner. Vi tror på barn og tar dem på alvor. Vi viser tydelig at det er voksne som har ansvaret hvis noe vondt har skjedd eller skjer. Vi innrømmer feil og sier unnskyld.

Kjærlighet

Vi viser menneskevarme. Vi har varmt og åpent kroppsspråk og varme øyne. Vi bruker stemmen og ordene våre for å gjøre at barn skal oppleve trygghet. Vi viser engasjement for barnets liv og at vi ønsker at hjelpen skal gjøre en forskjell, sånn at barnet kjenner det i både medgang og motgang. Vi løfter frem og gleder oss over barnets styrker og interesser.