Barnesyn i skolen

Oppsummerte erfaringer fra Forandringsfabrikkens undersøkelser viser at hvordan læreren er i møte med barn, kan utgjøre den store forskjellen for hvordan skolen kjennes. Læreren er avgjørende for tryggheten i klasserommet, gjennom å sette rammene for hvordan rommet kan og skal være. Læreren kan være bestemt. Men for å kunne være bestemt, må barn først være trygge på at læreren er snill og glad i dem. Uten det kan strenghet være veldig skummelt og det kan sette merker i barn. Når barn vet at læreren kan stoppe dumme ting som skjer på trygge måter, uten å henge ut noen, blir klasserommet tryggere. 

Barn kan raskt merke hva slags barnesyn voksne har. Skolene må jobbe med hvordan de voksne snakker til barn, og om barn. Dette gjelder i klasserommet, på møter, på lærerværelset, i lunsjen og til foreldre. Barnesyn reflekteres også i hvilke programmer og regler skoler velger som gjelder for sine elever. Barn trenger å bli trodd på og vist kjærlighet og de må bli forstått bak oppførsel og diagnoser. De voksne må tenke at barn gjør så godt de kan utfra hvordan de har det inni seg. Elever som gjør vondt mot seg selv eller andre ønsker å bli stoppet, men ikke gjennom straff og kjeft og ord som lager avstand og skyver ut av fellesskapet.

Det er viktig at voksne forstår og lagrer i hjertene sine at: 

Barn vet hvordan det kjennes å være seg, hva som er viktig for dem framover og hvordan skolen, barnehagene og hjelpesystemene oppleves for dem. De vet også hvordan de trenger å bli møtt og samarbeidet med, for at systemene skal bli nyttig for dem. De ber voksne forstå at barn er kloke og at de har denne kunnskapen. Dette gjelder alle barn – små og store, barn i utfordrende livssituasjoner og barn som strever eller har det vondt.

Barn trenger å bli møtt med kjærlighet. Å bli møtt med kjærlighet betyr å bli møtt med menneskevarme. Det handler om hvordan stemmen til den voksne er og hva slags ord den voksne bruker, når den snakker til barn. Voksne må snakke med en varm og snill stemme, og bruke snille ord. Barn ber også om at voksne har et varmt og avslappende kroppsspråk.

Når barn forteller ting til voksne, må de bli trodd på. Dette gjelder uansett hva barn forteller, og uansett om den voksne tenker at det barnet forteller ikke stemmer eller ikke er sant. Det er alltid en grunn til at barn velger å fortelle akkurat det de forteller, til akkurat den voksne de forteller til. Da må de bli trodd på og det de sier må bli tatt på alvor.

Ingen barn våkner opp en dag og bestemmer seg for å gjøre vonde eller dumme ting mot seg selv eller andre. Det er alltid en grunn til at barn gjør som de gjør. Når voksne ser atferd eller symptomer, er det ofte et hint om at voksne må undre seg og tørre å spørre barn varmt og nysgjerrig hva atferden eller symptomene egentlig handler om. Voksne må alltid tenke at det er en grunn til at barn oppfører seg litt annerledes, og være nysgjerrig på hvorfor. Dette gjelder alle barn – uansett oppførsel eller diagnoser.

Når barn har ulike uttrykk eller gjør dumme eller vonde handlinger mot seg selv eller andre, trenger de å bli møtt av voksne som forstår at det ligger noe bak uttrykkene og handlingene. Voksne må tenke at ingen barn er slemme, men at de har det vondt. Barn trenger voksne som er nysgjerrige på uttrykkene og handlingene til barn, og som vil finne ut hva ting handler om.

Voksne som er bevisste på og bærer dette barnesynet på en måte som gjør at barn kjenner det, oppleves raskere som trygge voksne for barn på skolen. Barn vil at de voksne skal møte dem som mennesker, med styrker og svakheter. Hvis voksne setter merkelapper på barn, kan det ødelegge mye. Barn vil at de voksne reagerer med følelser og kan uttrykke at de er glad i dem. Barn vil at de voksne skal forklare på måter barn forstår. Barn ønsker at voksne samarbeider med først og fremst dem om å finne gode løsninger. Alt dette gjør det lettere for barn å ha tillit til de voksne.

Kunnskapsfilm om godt barnesyn i skolen

Her er en film fra proffer som forklarer i dybden hva kunnskap fra barn sier om hvordan voksne i skolen kan vise elevene at de har dette barnesynet.

For å få passord til filmene, send e-post til: bestilling@forandringsfabrikken.no

Start video