Barn trenger varme mot utrygghet

Gi oss fellesskapet tilbake

Å holde barn inne, kan lage mye vondt inni mange av oss. Ingen vet hvor vondt det blir eller hvor lenge det vonde vil sitte i. Vondt fra brått å bli sendt hjem, uten å kunne gå ut. Vondt fra at det skjedde uten prater og avtaler med oss. Vondt fra savn av venner, som lager ensomhet og vondhet. Vondt fra det som skjer i huset, når familier blir lukket inne.

Barn savner å være med andre barn. Voksne kan holde kontakt, de små barna kan ikke det på samme måte. Mange av oss som lever i utrygghet hjemme, trenger også veldig å treffe noen vi er trygg på, for å komme bort fra redde, ensomme og vonde følelser. Vi håper barn over hele Norge snart kan få fellesskap tilbake og at dere kan legge til rette for noe som er normalt og som kan gi håp.

Mediene må slutte å skremme

Vi ber dere om å be mediene og politikerne om å snakke rolig. Mediene har et veldig stort ansvar for oss barn nå. De må ikke skremme, da kan vi få veldig mye vondt inni oss. Hvorfor lager de så mange skrekkoverskrifter? Tenker de ikke på barna? Har ingen av de barn selv? Politikere og andre voksne er redde, vi ser det. Vi ber dere hardt om å stoppe å skremme og å snakke rolig. Media og politikere sier ting som setter seg hardt fast i oss.

Alarmtelefonen utrygg for mange

Barn som nå har det vondt eller skummelt hjemme, ringer ikke alarmtelefonen. De fleste av oss har veldig liten tillit til voksne. Vi er ofte redde og det kan bli farlig for oss å ringe. Vi vet ikke hvem som får vite at vi ringer (som i virkeligheten er den nærmeste barnevernvakta) eller hva som vil skje videre. Å ringe en alarmtelefon kan være et svar som først og fremst trøster voksne. Det kan gi voksne falsk trygghet. Ikke si at alarmtelefonen er en viktig løsning nå.

Alle barn trenger å vite

Kanskje vet vi ikke at:

 • Corona er en influensa
 • Det jobbes hardt rundt i verden, for å lage vaksine
 • For de fleste barn er ikke viruset farlig
 • I vanlig influensa dør ca 1000 hver eneste vinter

Sikre at barn vet:

 • at vi er hjemme for at viruset skal spre seg saktere
 • at viruset er farlig for de eldste og de som er syke
 • hva voksne ikke har lov til å gjøre med barn
 • hvem utenfor hjemmet vi kan kontakt hvis det trengs

Kjære alle oppvekstarbeidere

Dere i barnehage, skole, helsetjenester, barnevern. Dere i frivillige organisasjoner og i staten. Dere er veldig viktige nå. Nå trenger vi dere, mer enn noen gang.

Barn må snakkes med direkte
Det er veldig skummelt når et land tvinger alle barn være hjemme. ALLE barn i hver kommune i Norge må snakkes med direkte nå. Alle barn trenger kontakt med en voksen vi er trygg på. Alle barn må kunne ta kontakt med noen i skole eller barnehage på kveldstid. Dere må ikke plukke ut hvem som trenger direkte kontakt. For en del av oss er dette ikke foreldrene. Men dere kan ikke vite hvem av oss som trenger dere nå. Hvis barna er små, forklar foreldrene at dere snakker med alle barn. Barn forteller ikke, hvis det ikke kjennes trygt nok å fortelle. En barnet er tryggest mulig på, må derfor ta kontakt med barnet. Kommunen må fordele hvordan dere gjør dette:

 • Barnehagelærere må snakke på facetime el.l. med alle
 • Lærerne må snakke med alle elevene sine, på facetime el.l.
 • Helsesykepleiere må ta kontakt med alle de hun er bekymra for
 • Barnevernarbeidere må ta kontakt med alle sine barn

Når dere tar kontakt, spør oss om det er noen voksen vi trenger kontakt med. Dere må alle hjelpe oss til å få kontakt med en voksen vi er trygg på. Vi trenger noen voksne vi er trygge på, kanskje kan dere komme til oss.

Koselige ukeplaner trengs
I ukeplanene må det stå koselige ting, for å inspirere og gi varme. Varme ord, tips til noe koselig barna kan gjøre, tips til hvordan hjelpe andre. Påminning om at det kommer andre tider, når dette er over. I lekse kan elevene skrive om hvordan de kjenner seg nå. I lekse kan de ta opp en kort film/lyd, om hva de gjør og hvordan de har det.

Varmevideo til alle barn
Det er AWESOME om dere kan lage små varmevideoer til alle barn og unge. Hver barnehagelærer, lærer, helsesykepleiere eller barnevernsarbeidere kan lage en liten video til sine barn, med varm stemme om varme koselige ting. En video som kan gi ro og varme og informasjon om hvordan vi kan ta kontakt.