SNAKKE SNILT

SNAKKE SNILT

Rapport: Hvordan kan helsesykepleiere gjøre det trygt for barn og unge slik de kan gi mest mulig nyttig hjelp? 900 barn og unge gir råd til hva helsesykepleiere må gjøre og hvordan de må være for at barn og unge skal snakke med dem om det som er viktigst, vondest eller mest strevsomt for barnet eller ungdommen.  Undersøkelsen SNAKKE SNILT med ble gjennomført i sept. 2019 – mars 2020. Forandringsfabrikken

Read More

Sint utenpå, vondt inni

Sint utenpå, vondt inni

Rapport: Hvorfor bruker barn vold? Hva bør hjelpetjenestene, skole og politi gjøre for at vold ikke skal skje? Hvordan kan voksne stoppe barn trygt når de bruker vold? I rapporten SINT UTENPÅ VONDT INNI (2020) gir 101 barn 13-20 år svar på disse spørsmålene. RAPPORTENS INNHOLDDel 1: Derfor blir det voldTall og erfaringerDel 2: SkoleErfaringer med skoleRåd til skolenDel 3: Barnevern og utekontaktErfaringer med barnevernetRåd til barnevernetDel 4: BUPErfaringer med

Read More

Trygt i klassen

Trygt i klassen

Verktøyhefte: Hvordan kan lærere gjøre klasserommet trygt, og hvordan kan elever møtes med varme og følelser?  Trygt i klassen er et verktøyhefte laget for å bidra til et trygt og godt læringsmiljø. Verktøyheftet er utviklet i samarbeid mellom elever og fagfolk, med kunnskap fra barn i hele landet som utgangspunkt. I tillegg bygger de på barns grunnleggende rettigheter etter FNs barnekonvensjon.  Verktøyene har tydelige mål, utstyrslister og beregnet gjennomføringstid. Med

Read More

Timen LIVET

Timen LIVET

Verktøyhefte: Timen livet, er en snakketime for barn og unge, der de får øve på å sette ord på følelser. Et råd fra barn er at elever må få snakke mer sammen om hvordan skolen og livet kjennes. Det gjør at de blir ordentlig kjent, og da blir det tryggere. Trygge elever lærer best. TIMEN LIVET kan brukes som en del av det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring. Temaer å

Read More

Rapport: Minoritetsråd

MINORITETSRÅD Forandringsfabrikken inviterte unge til å dele erfaringer fra å vokse opp med etnisk minoritetsbakgrunn og samtidig få hjelp fra barnevernet. Vi ba dem gi råd om hvordan barnevernet kan møte unge med annen kulturbakgrunn på best mulig måte. Prosjektet har samarbeidet med ca. 70 unge fra ulike deler av landet. De er i alderen 12-22 år og har fått hjelp av barnevernet mens prosjektet har pågått. De har møttes

Read More

Rapport: Søskenråd (2013)

SØSKENRÅD (2013) Råd fra unge i barnevernet Unge med søsken deler erfaringer, tanker og råd om hvordan det kjennes å være søsken og vokse opp i barnevernet. De gir konkrete innspill til hvordan barnevernet kan gi best mulig støtte til søsken under omsorg. Og støtte til å ta vare på bra folk i storfamilien og nettverket. Målgruppe: ansatte i barnevernet, politikere, studenter. Last ned PDF-en her Bestill i trykket versjon

Read More

Rapport: PsykiskhelseProffene (2014)

Rapport: PsykiskhelseProffene (2014)

PSYKISKHELSEPROFFENE (2014) Unge med råd til psykisk helsevern 120 barn og unge med erfaringer fra psykisk helsevern deler erfaringer og gir råd om hva de synes er god og dårlig hjelp. Målgruppe: administrasjon, ansatte i psykisk helsevern, politikere, studenter. 110 siders magasin med erfaringer, sitater og oppsummerte svar fra psykiskhelseproffer. «Psykiskhelseproffene» er gjennomført i samarbeid med rådet for psykisk helse og stiftelsen DAM. INNHOLD I RAPPORTEN:  Hovedsvar fra unge, essens

Read More

Rapport: Ingenbarnsland (2015)

Rapport: Ingenbarnsland (2015)

INGENBARNSLAND (2015) Fra unge som har opplevd vold og overgrep Hvordan kjennes det når du er et barn som lever med vold hjemme? Hva tenker barn og unge selv om vold? Vet de hva vold er? Og: Hvordan må voksne være, særlig de som barna og ungdommene møter daglig, for at barn skal våge å åpne seg? De unge har tanker som vi tror kan hjelpe samfunnet til å forstå

Read More

Bok: Barnevern fra oss som kjenner det (2017)

BARNEVERNET (2017) Fra oss som kjenner det Hva fungerer bra i barnevernet, og hva må forandres? 62 ungdommer i norsk barnevern forteller om sine erfaringer med systemet. Du kan også lese ungdommenes råd om endringer.