Forandringer i FF

Forandringer i FF

Flere forandringer gjøres i FF, etter medieoppslag i mai-juni og deretter fryste midler

Norge går glipp av

Barn forteller sjelden det viktigste, vondeste eller vanskeligste. Ikke i barnehagen, i skolen, hos helsesøster, i ppt, hos bup, i barnevernet, i barnehus, til politiet eller i retten. De er kloke, og de vurderer og tester hvilke voksne de forteller til. Verken voksnes tittel eller ekspertkunnskap avgjør om de forteller. Norge går glipp av MYE. Se film og les mer