MittLiv

MittLiv kommer her

Mitt Liv

Anbefalinger til god praksis

Norge går glipp av

Barn forteller sjelden det viktigste, vondeste eller vanskeligste. Ikke i barnehagen, i skolen, hos helsesøster, i ppt, hos bup, i barnevernet, i barnehus, til politiet eller i retten. De er kloke, og de vurderer og tester hvilke voksne de forteller til. Verken voksnes tittel eller ekspertkunnskap avgjør om de forteller. Norge går glipp av MYE. Se film og les mer

Kunnskap fra barn på pensum (ansatte, skole)

Kunnskap fra barn på pensum Forandringsfabrikkens rapporter, bøker og filmer gir nyttig og viktig kunnskap til dere som skal ut og møte barn. Kunnskap fra barn bidrar til at dere kan gjøre det trygt for barn på skolen, sånn at de lærer bedre.   Når dere har kunnskap fra barn på pensum, får dere kunnskap og råd direkte fra barn i skolen. De fleste utdanningsinstitusjonene i Norge har kunnskap fra barn

Read More