Klokhet om vold og overgrep

Klokhet om vold og overgrep

Klokhet om vold og overgrep i nære relasjoner Denne boka (2020) er til deg som vil beskytte barn som er utsatt for vold eller overgrep. I boka presenteres oppsummerte erfaringer og råd fra 500 barn som er utsatt vold eller overgrep i nære relasjoner. Dette er kunnskap direkte fra barn. Fagfolk fra barnehage, skole, helsetjenester, barnevern og politi bidrar med sin kunnskap. Budskapet er klinkende klart. Det er alvorlig. Dagens

Read More

Det handler om oss

Det handler om oss

Rapport: 100 barn om samvær i barnevernet. Undersøkelsen “Det handler om oss”, ble gjennomført høsten 2020. Rapporten ble lansert digitalt mandag 18. januar 2021. Barne- og familiedepartementet og Fylkesnemnda tok imot rapporten. Barnerettsjuristene Kirsten Sandberg og Grethe Gilstad kommenterte. 100 barn i alderen 7 – 18 år har delt erfaringer og råd om hvordan samvær i barnevernet må bestemmes for at det skal bli riktig for barn. Hovedfunn i rapporten:

Read More

De tror de vet best

De tror de vet best

Rapport: Undersøkelsen “De tror de vet best” ble lansert våren 2021. 152 barn i alderen 11-18 år har delt erfaringer og gitt livsviktige råd. Svarene fra barn er alvorlige, og de ber Norge tenke nytt.  Noen hovedfunn i rapporten: De fleste barna har opplevd vold, overgrep eller alvorlig omsorgssvikt før de kom på institusjon.  De fleste barna har ikke fått det bedre av å bo på institusjon. Nesten alle barna

Read More

Ny barnelov

Ny barnelov

Rapport: Dagens barnelov handler for mye samlivsbrudd og foreldres rettigheter. Den nye loven må handle mye mer om trygghet for barn. Dette er de klare tilbakemeldingene fra mange barn, etter de har blitt kjent med dagens barnelov. Viktig i ny barnelov må være at barn får nok informasjon og får snakke trygt før beslutninger skal tas i familiekonflikter. Uten dette blir det fort feil løsninger. Hvis den nye loven skal

Read More

Spør oss, så får dere vite

Alle barn trenger tilpasset ekstrahjelp 201 barn  i alderen 7-14 år deler erfaringer og gir råd om ekstrahjelp til skolen og PPT.  Alle barn er ulike og trenger ulik ekstrahjelp. De trenger også få nok, og god nok informasjon om ekstrahjelpen. Rapporten inneholder kunnskap direkte fra barn, om hvordan de opplever ekstrahjelp og hvordan de vil ha det.  INNHOLD I RAPPORTEN: Om undersøkelsen Forandringsfabrikken Kunnskapssenter Barn har egne menneskerettigheter Del

Read More

Vi vil at dere skal forstå (2021)

Vi vil at dere skal forstå (2021)

Rapport: Vi vil dere skal forstå (2021) Hva kan selvskading handle om? Hva er de viktigste rådene til hvordan voksne skal møte selvskading? Ny og viktig kunnskap! 142 barn og ungdommer mellom 15-20 år, deler erfaringer og gir råd om selvskading til skolen, helsesykepleier, BUP, legevakt og til sengepost. Barna og ungdommene har bidratt med erfaringer fra og gitt råd til de tjenestene de selv har erfaring med. RAPPORTENS INNHOLD Om

Read More