Rapport: Det handler om oss (2021)

Rapport: Det handler om oss (2021)

100 barn i alderen 7-18 år med erfaring fra samvær i barnevernet deler erfaringer og gir råd om hvordan samvær må bestemmes.

Rapport De tror de vet best (2021)

Rapport De tror de vet best (2021)

152 barn i alderen 11-18 år med erfaring fra barneverninstitusjon deler sine erfaringer, gir råd til hvordan de trenger å ha det når de bor på institusjon.

Rapport: Ny barnelov (2021)

Rapport: Ny barnelov (2021)

57 barn i alderen 8-18 år med erfaring fra mekling i familievernet eller rettssak i tingretten deler sine erfaringer og gir råd til ny barnelov.

Rapport: Vi vil at dere skal forstå (2021)

Rapport: Vi vil at dere skal forstå (2021)

142 barn og unge i alderen 15-20 år med erfaring fra å skade seg selv deler erfaringer og gir råd til skolen, helsesykepleiere, BUP, legevakt og sengepost.