August 2018: SkoleProffenes høringsinnspill til "Inkluderende fellesskap for barn og unge" (Nordahl-utvalget)

Regjeringen nedsatte i 2017 en ekspertgruppe ledet av Thomas Nordahl, for å beskrive tilstanden for spesialundervisning i skoler og barnehager, og foreslå forbedringer.

Etter at rapporten ble overlevert til kunnskaps- og integreringsministeren våren 2018 har det vært arrangert høringskonferanser i Trondheim, Tromsø og på Gardermoen, der SkoleProffer har bidratt med erfaringer og råd. SkoleProffene har også løftet frem barns kunnskap i det skriftlige høringsinnspillet til Kunnskapsdepartmentet/Udir.

Alle må få være i fellesskapet

Høringsinnspillet bygger på Forandringsfabrikkens undersøkelser blant barn om hva som skaper læring og trivsel på skolen. Siden 2008 har Forandringsfabrikken møtt 5000 barn i norsk skole.

Barns kunnskap stemmer med mange av utvalgets analyser, og kan oppsummeres slik:

  • Et hovedsvar fra barn er at de vil være i fellesskapet, hvis det er trygt.
  • De voksne må snakke med barnet om hva det trenger hjelp til, og ha barnet som nærmeste samarbeidspartner. Barnet må ha tillit til denne personen, slik at man kan beskrive virkeligheten sin på en trygg måte.
  • At hjelp skal knyttes til å måtte peke på hva som er galt med barnet, er ikke nyttig og ikke i tråd med barns kunnskap.
  • I følge barn kan voksne på skolene gjøre mye hver dag for å skape bedre læring for alle elevene. Lykkes skolen i å skape et godt fellesskap, og i å finne løsninger sammen med barnet, vil mange elever ha bedre plass til læring og mindre behov for «utenfra-hjelp».­

Les mer om utvalget på regjeringen.no