Verktøy: MITT LIV Psykisk helsehjelp - arbeidsmåter (2019)

I fagutviklingsarbeidet MITT LIV Psykisk helsehjelp i kommunen samarbeider unge med erfaring fra psykisk helsehjelp – PsykiskhelseProffer – med fagfolk fra psykisk helsetjenester i 9 store kommuner i Norge. Unge og fagfolk bidrar sammen til å utvikle psykisk helsetjenester som kjennes mest mulig trygge og nyttige for barn og unge.

Mål: barns kunnskap inkluderes i psykisk helsearbeid for barn og unge i kommunene. Barn og unge møter tjenester som jobber med trygghet, varme og forståelse. De får beskrive situasjonen sin og hva de trenger hjelp til. De får det bedre gjennom å få hjelp til det som gjør vondt og verktøy til livet.

"

Hei! Jeg sender deg en melding for å minne deg på at vi skal møtes her i morgen kl xx. Jeg håper du kommer, og gleder meg til å møte deg! Håper du har en fin dag :) Klem fra x

Forslag på sms i arbeidsmåte

Verktøyets innhold:

  • Grunnmuren
  • Rammer for gode tjenester
  • Fokusområde 1: Gode psykisk helsearbeidere
  • Fokusområde 2: Inn til vondt eller strevsomt
  • Fokusområde 3: Informasjon, dokumentasjon og tilbakemeldinger

Heftet inneholder totalt 16 forslag på arbeidsmåter.