Verktøy: MITT LIV Psykisk helsevern (BUP) - arbeidsmåter (2017)


PsykiskhelseProffene har forslag til måter å arbeide på som de mener kan gjøre psykisk helsevern mer trygt og nyttig, og mer samarbeidende med barn og unge.

Innspill fra fagfolk rundt om i landet er tatt med, og arbeidsmåtene prøves nå ut i MITT LIV-tjenester.