Rapport: Vi vil dere skal forstå (2021)

Hva kan selvskading handle om? Hva er de viktigste rådene til hvordan voksne skal møte selvskading?

Ny og viktig kunnskap! 142 barn og ungdommer mellom 15-20 år, deler erfaringer og gir råd om selvskading til skolen, helsesykepleier, BUP, legevakt og til sengepost. Barna og ungdommene har bidratt med erfaringer fra og gitt råd til de tjenestene de selv har erfaring med.

RAPPORTENS INNHOLD

Om undersøkelsen

Forandringsfabrikken Kunnskapssenter

Hva er selvskading

Hvorfor selvskading

til skolen

til helsesykepleiere

til BUP

til legevakt

til sengepost

Dagens stor utfordringer

Nasjonale endringer som må komme