Rapport: SINT UTENPÅ VONDT INNI (2020)

Hvorfor bruker barn vold? Hva bør hjelpetjenestene, skole og politi gjøre for at vold ikke skal skje? Hvordan hjelpe barn som bruker vold på en hjelpsom måte? Hvordan kan voksne stoppe barn trygt når de bruker vold?

I rapporten SINT UTENPÅ VONDT INNI gir 101 barn 13-20 år svar på disse spørsmålene.

Rapportens innhold:

Del 1: Derfor blir det vold

  • TALL OG ERFARINGER

Del 2: Skole

  • ERFARINGER MED SKOLEN
  • RÅD TIL SKOLEN

Del 3: Barnevern og utekontakt

  • ERFARINGER MED BARNEVERNET
  • RÅD TIL BARNEVERNET

Del 4: BUP

  • ERFARINGER MED BUP
  • RÅD TIL BUP

Del 5: Politi

  • ERFARINGER MED POLITI
  • RÅD TIL POLITI
  • Om Forandringsfabrikken

Bestilling:

Boken kan bestilles på
e-post: post@forandringsfabrikken.no

Pris er 100 kr.

Husk å sende oss postadressen din når du bestiller.

Porto kommer i tillegg.