Et psykisk helsevern som samarbeider med barnet først

- Proffer og fagfolk sammen om nye anbefalinger til psykisk helsevern


PsykiskhelseProffene har samarbeidet med fagfolk over hele landet om å lage anbefalinger til god praksis i psykisk helsevern. – Disse anbefalingene er slik vi egentlig ønsker å jobbe, sier avdelingsleder Kari Tenmann hos BUP Vest.

(Foto: Sterkt samarbeid mellom proffer og fagfolk. Fotograf er Morten Brun.)

PsykiskhelseProffer i Forandringsfabrikken og ledere for psykisk helsevern ved 10 sykehus har samarbeidet om å utvikle anbefalinger til god praksis. 

Målet er å skape et psykisk helsevern som kjennes trygt og nyttig for de barna som kommer dit.

Anbefalingene er et forslag til Norge fra fagfolk og unge med erfaring fra psykisk helsevern. Målgrupper er alle som jobber på feltet, nasjonale myndigheter, tilsynsmyndighetene og studenter.

– Rådene fra proffene blir så klare for oss fordi de kommer fra mange barn og unge. Det gjør at vi kan lene oss på denne kunnskapen. Nå har vi i fellesskap funnet frem til anbefalinger som er slik vi egentlig ønsker å jobbe, sier Kari Tenmann som er psykologspesialist og avdelingsleder hos BUP Vest. Hun har vært en av lederne som har deltatt i arbeidet.

Forståelse før diagnoser

(Foto: Proffer og fagfolk i sluttinnspurten på anbefalingene. Arbeidet var hardt, men humøret var godt. Fotograf M. Brun.)

Fagfolk og proffer har sammen utviklet en felles grunnmur med barnesyn og verdier, og konkrete anbefalinger til god praksis. 

Anbefalingene er innspill til:

−  Hva er klok profesjonalitet i arbeid med barn og unge i psykisk helsevern?
−  Hvordan få til samarbeid med barn og unge i behandling?
−  Hvordan gjøre familiesamarbeid trygt og nyttig?  
−  Hvordan jobbe med forståelse av det som er vondt eller strevsomt, før behandleren setter diagnoser eller gir medisiner? 

I Forandringsfabrikken Kunnskapssenter kan du lese alle anbefalingene

"

I anbefalingene får vi både frem hva barn sier må endres for at hjelpen skal bli nyttig, sammen med hvordan fagfolk tenker at dette kan gjøres best mulig i praksis. Sånn blir det bra psykisk helsevern av!

Randi, proff i Forandringsfabrikken

4 av 5 unge snakker ikke om det vondeste

Behovet for anbefalingene ble tydelig etter Forandringsfabrikkens undersøkelse fra 2014: ”PsykiskhelseProffene”. Svar fra 120 ungdommer viste at 4 av 5 ikke snakket om det vondeste i livet med psykisk helsevern. Nesten alle ungdommene oppga at de visste hva de ønsket hjelp til.  

Etter denne undersøkelsen har Forandringsfabrikken snakket med mer enn 300 unge, og svarene har vært alvorlige. Anbefalingene som nå er lagt frem bygger på denne kunnskapen.

Les kronikken "Snakker ikke om det vondeste" fra proffene i Dagsavisen.

Proffene jubler over at så mange ledere og fagfolk har bidratt med kraft, kompetanse og vilje til å skape forandringer.

Overrakt til nasjonale myndigheter

(Foto: Anbefalingene overrekkes til Odd Einar Dørum (V), Elise Bjørnebekk-Waagen (AP) og Torill Eidsheim (H). Fotograf M. Brun.)

Anbefalingene ble overlevert til ledere for Statens Helsetilsyn, Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet og helsepolitikere på Stortinget på et høytidelig arrangement i Vika Kino tirsdag 5. juni.  

Norsk Barne- og ungdomspsykiatrisk forening, Psykologforeningen, NKVTS og Barneombudet var blant fagmiljøene som var tilstede.

Les sak om anbefalingene "Bli kjent for trygghet" hos psykologforeningen.no

Anbefalingene skal presenteres for psykisk helsevern rundt i Norge utover høsten.

En del av Mitt Liv Psykisk helse

Anbefalingene er en del av Mitt Liv Psykisk helse. Dette er et  utviklingsarbeid der proffer og fagfolk samarbeider om å lage psykisk helsevern som oppleves trygt og nyttig for barn og unge.  

Sykehusene som har vært med i Mitt Liv Psykisk helse, med flere av sine avdelinger er:

- Oslo Universitetssykehus
- St. Olavs hospital
- Haukeland Universitetssykehus
- Helse Førde
- Finnmarkssykehuset
- Nordlandssykehuset
- Universitetssykehuset i Nord-Norge
- Diakonhjemmet sykehus i Oslo
- Stavanger Universitetssykehus

- Sykehuset Innlandet