Rapport: Rett og sikkert (2019)

Antall anmeldelser av vold og overgrep mot barn har økt kraftig de siste årene, men betyr det at barn får det bedre? Forandringsfabrikken Kunnskapssenter har spurt 130 barn og unge som har vært i avhør etter vold og overgrep om dette i rapporten ”Rett og sikkert”.

Rett og sikkert er en undersøkelse fra Forandringsfabrikken Kunnskapssenter. 130 barn og unge som har vært i avhør etter å ha opplevd vold eller overgrep, har bidratt med sine dyrekjøpte erfaringer og råd i denne rapporten.

Rapporten peker på grunner til at barn ikke forteller om vold og overgrep, og på hvordan de opplever møtet med politi, barnehus og rettsapparatet når de har fortalt.

Rett og sikkert er aktuell for alle som jobber med barn og unge.

Les nyhetssaken Mange barn får det ikke bedre etter å ha fortalt her.

"

"Jeg mistet tilliten fordi læreren snakket med barnevernet om noe jeg hadde fortalt til bare henne, selv om hun sa hun hadde taushetsplikt."

Rapportens innhold:

Del 1: Årsaker til at barn ikke forteller om vold og overgrep
Del 2: Anmeldelse
Del 3: Avhør i barnehus
Del 4: Rettsapparat

Bestill rapporten i trykket versjon på: post@forandringsfabrikken.no
Pris per hefte er 60 kr. Bestill 5 eks. for 250 kr, 10 eks. for 400 kr eller 25 eks. for 750 kr. Porto kommer i tillegg.

Trykket versjon inneholder bilder som ikke er tilgjengelige digitalt.