Rapport: PLAGE 6-12 (2020)

Hvorfor plager barn? Hva bør skolen gjøre for at dumt ikke skal skje? Og hvordan bør skolen møte barn når noe dumt skjer?

Unge og barn har kunnskap som vil gjøre skolen bedre for de som blir plaget og de som plager andre. I rapporten PLAGE oppsummeres erfaringer og råd fra barn mellom 6 og 12 år.

Rapportens innhold:

Del 1: Sånn kjennes det
  • Hvordan barn plager
  • Hvorfor barn plager
  • Hva gjør de voksne
Del 2: Råd til skolen
  • For at dumt ikke skal skje
  • Når noe dumt skjer