Nettside: Klokhet om kropp - råd fra oss som har endret på kroppene våre (2017)

På nettsiden «klokhet om kropp» deler 80 gutter og jenter 16-25 år fra hele landet erfaringer om hvorfor de har endret på kroppen sin. De har gitt råd til hvordan voksne kan hjelpe dem til å finne andre løsninger, og hvordan de kan snakke med unge om kropp og følelser. Alle de unge har erfaring med å ha endret på utseendet med kunstige midler, eller de har hatt tanker om å gjøre det. De unge har ulike historier, men noen tanker og erfaringer går igjen hos mange. På nettsiden presenteres historier, fortalt av noen av dem, i tillegg til de viktigste rådene råd fra alle.

Besøk siden her: klokhetomkropp

"

Vi har vært der, og vi kan fortelle deg hva vi hadde ønsket fra deg! Når du hører på oss med erfaring handler det om å høre flere alternativer enn de vanlige.

Johan, proff i Forandringsfabrikken

"

Vi ønsker at andre som tenker på å endre utseendet skal få hjelp til å snakke om hvordan de har det, så de vet at det er mulig å velge andre løsninger for å få det bedre. Vet dere voksne hva som egentlig er grunnen til at ungdom endrer på kroppene sine? Vi ønsker å hjelpe dere med å forstå mer om følelser og tanker blant unge, så dere kan hjelpe de som tenker at de trenger å forandre på kroppens sin for å få det bedre.

Iselin, proff i Forandringsfabrikken