MITT LIV Utdanning


Fagfolk samarbeider med unge proffer om pensum og utdanning av framtidas barnevernsarbeidere.

Høgskoler og universiteter utdanner fremtidens barnevernsarbeidere som skal ut å samarbeide med barn og unge. Proffene underviser jevnlig for studenter på de fleste høyskoler og universiteter i Norge med studier for barnevern, sosionom, vernepleie, psykologi, lærerstudier med mer.

I fagutviklingsarbeidet Mitt Liv samarbeider Forandringsfabrikken med fire universitet og høyskoler. Fagutviklingsarbeidet startet i 2014 i samarbeid med følgende skoler:

 • NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • USN, Universitetet i Sørøst-Norge
 • INN, Høgskolen i Innlandet
 • OsloMet - Storbyuniversitetet

NTNU og USN har gått i fordypning av arbeidet, og er nå drivere sammen med FF.


Mål for Mitt Liv Utdanning:

 • Finne ut hvordan utdanningene kan utvikle sine utdanningsprogrammer slik at studentene bedre kan få en brukerrettet kompetanse.
 • Finne ut hvordan man kan inkludere kompetansen fra møtet mellom praksisfelt og brukere i fagutviklingsarbeidet ”Mitt Liv”.
 • Finne ut hvordan de ulike utdanningene og utdanningsinstitusjonene kan samarbeide om å finne gode, relevante faglige felleselementer.


Utdanningsinstitusjonene i Mitt Liv jobber konkret med å:

 • Følge opp Mitt Liv-arbeidet som kommunebarnevernet og institusjoner gjør.
 • Finne ut av hvordan integrere teoretisk kunnskap, praksiskunnskap og erfaringskunnskap inn i utdanningene.
 • Utvikle undervisningsopplegg som tas i bruk og evalueres, sammen med proffer, Forandringsfabrikken og praksisfelt. Erfaringer fra dette deles med andre utdanninger.

Forandringsfabrikkens undervisning på universitet og høyskoler:

KICK for førsteårsstudenter, med tema som samarbeid med barn og god profesjonalitet i møte med barn og unge.

I tillegg deler proffer erfaringer og presenterer oppsummert kunnskap fra barn på tema som:

 • Samtale med barn
 • Samarbeid med barn i saksbehandling
 • Gode voksne på barnevernsinstitusjon
 • «Klokhet mot vold»

Proffer deltar også i ferdighetstrening, der studenter i grupper får øve på å opprette kontakt med en ungdom i ulike situasjoner.

Proffer har også presentert fagutviklingsarbeidet MITT LIV sammen med representanter fra praksisfeltet i regionen til utdanningsinstitusjonen.


Skolene om å ta kunnskap fra barn inn i undervisning:

Gjennom å dele sine erfaringer og presentere oppsummert kunnskap fra barn viser proffene i praksis hvordan en god profesjonell kan samarbeide med barn og unge. Når vi klarer å kombinere den teoretiske kunnskapen med barn og unges kunnskap er vi med på å bidra til å utdanne kompetente og kloke fagfolk.

I tillegg gir proffene barna i systemet et ansikt og en stemme. Deres fortellinger og deres budskap er autentiske og det er ingen lærere som kan formidle denne kunnskapen slik de gjør det.

"

Kunnskap fra barn utvider vår forståelseshorisont og utvikler vår teorietiske kunnskap

Lærer på Universitetet i Sørøst-Norge

Ta kunnskap fra barn i bruk