MITT LIV Grunnskole

- Med trygghet og trivsel blir det mer plass til læring


I MITT LIV Grunnskole tester 23 skoler ut nye arbeidsmåter for å skape trygghet og trivsel. Erfaringene skal samles til nasjonale anbefalinger, og overrekkes til myndighetene.

MITT LIV Grunnskole er et fagutviklingsarbeid, som er initiert av Forandringsfabrikken. Ideen er å skape et treffpunkt der fagfolk kan samarbeide med proffer, som har erfaring fra systemet det gjelder.

Fra før driver Forandringsfabrikken MITT LIV fagutviklingsarbeid på flere felt. Høsten 2018 startet MITT LIV Grunnskole.

En viktig del av MITT LIV- arbeidet er å jobbe med et felles barnesyn og felles verdier blant ansatte, samt konkrete arbeidsmåter som kommer fra barn.

Skolene som er med i MITT LIV Grunnskole tester ut arbeidsmåter innenfor et eller flere av disse områdene:

 1. TRYGG KLASSELEDELSE
 2. SAMARBEID MED BARN
 3. TRYGGE FRIMINUTT
 4. TIMEN LIVET

Under kan du lese mer om de fire arbeidsmåtene, som bygger på svar fra over 5000 barn i norsk skole om hva som skaper trygghet og god læring.

"

Når vi er utrygge er det v​anskelig å samle tankene. Vi kan få vondt i hjertet eller magen. Derfor henger trygghet sammen med læring.

- Fra magasinet Forandre med varme

1. Trygg klasseledelse

Trygghet er det viktigste for å kunne lære og trives på skolen, viste den store undersøkelsen Morgendagens skole. For å kunne samle tankene om å lære, må det være trygt i klasserommet. I utrygge klasserom kan det skje mye dumt; Barn kan bli usynlige, bråk og plaging skjer raskt.

Viktige elementer for å skape trygg klasseledelse er:

 • Stoppe uro med varme
  Uro og plaging skal alltid stoppes. Men, det må gjøres på en respektfull og varm måte. Læreren må jobbe med relasjoner, i stedet for å straffe barn.
 • Gjøre det trygt å snakke høyt
  Mange elever gruer seg til fremføringer, og noen sier de dropper disse timene. Læreren må gjøre rommet så trygt at alle barna kan være seg og at det er lov å si noe feil. Roller og masker blir unødvendige.
 • Bli kjent bak atferden
  De voksne må jobbe for maskefrie klasserom, der barn og voksne kan være seg selv. For å se bak roller og atferd, er det viktig å bli kjent med både egne og andres følelser.

2. Samarbeid med barn

Et hovedsvar fra elever rundt i Norge, er at de i liten grad opplever å bli samarbeidet med. Når temaet elevmedvirkning kommer opp, blir det ofte referert til Elevrådet, men ikke alle barn føler seg representert her. Alle elevers erfaringer og råd bør lyttes til av skolen.

Viktige elementer for å samarbeide med barn er:

 • Skape trygghet
  Læreren kan skape trygghet ved å invitere elevene til å fortelle litt om seg selv, eller om hvordan skolen kjennes ut for dem.
 • Høre på elevens ideer om læring
  Hver elev har viktige tanker om hvordan de lærer best. Læren kan be elevene komme med innspill til undervisningen.
 • Hente tilbakemeldinger fra elevene
  Skolene bør hente inn tilbakemeldinger fra elevene, det er de som kjenner skolen på kroppen hver dag. Barn har viktig kunnskap om hvordan skolen kan bli bedre.

3. Trygge friminutt

Elevene ber om at lærerne jobber med inkludering i stedet for inspeksjon i friminuttene. Trivsel og trygghet må bygges i skolegården og på aktivitetsdager, i tillegg til i klasserommet. Mye av det vonde elever opplever skjer i friminutt eller på turer.

Viktige elementer for å skape trygge friminutt er dette:

 • Felles aktiviteter
  Ikke alle barn klarer å komme inn i leken på egen hånd. De voksne på skolen og elevene kan samarbeide om å finne på aktiviteter der alle kan få bli med.
 • Hjelp til vennskap
  Lærere hjelper elever til å reflektere rundt vennskap og å komme i gang med å få venner på trygge måter.
 • Hjelp til grupper
  Lærere må deler inn i grupper på trygge måter, og passe på at alle elever har noen å være med, eller sitte med.

4. Timen LIVET

Timen LIVET er elevenes forslag til livsmestring i skolen. LIVET er en time der alle sitter i ring, og snakker om viktige temaer som velges av elevene.

Last ned fordypningsheftet om timen LIVET i Forandringsfabrikken Kunnskapssenter. Les om Kronstad skoles erfaringer med LIVET i Bergens Tidende.

I Forandre med varme finner du mer informasjon om arbeidsmåtene.

Dette er skolene som deltar i MITT LIV Grunnskole 2018-2019:

Oslo: Jeriko, Bakås, Tiurleiken, Slemdal og Bjøråsen
Drammen: Brandenga, Rødskog, Storetveit, Kronstad og Olsvik
Tromsø: Gyllenborg, Hillesøyskolen, Kvaløysletta, Sandnessund, Fagereng, Slettelva skole,
Læring gjennom arbeid (LGA) og Stakkevollan
Trondheim: Ranheim og Kattem
Bergen: Storetveit, Kronstad og Olsvik

"

Mange av verktøyene i Forandre med Varme jobber vi med daglig. Dette gir trygge barn som tør å stå frem og gi av seg selv. Verktøyene hjelper til å skape bedre relasjoner mellom voksne og barn, som igjen fører til et tryggere klassemiljø. Dette er positivt for den faglige utviklingen hos eleven.

Rektor Anne Grete Kringlåk, ved Bergsbygda Montessoriskole

Ta kunnskap fra barn i bruk