Rapport: Vitaminer til barnevernet (2009)


Unge med erfaring fra fosterhjem og fosterforeldre om hva som er bra og hvilke endringer som må komme i barnevernet.

Målgruppe: statsadministrasjon, ansatte i barnevernet, politikere 36 s magasin med erfaringer, sitater og oppsummerte svar fra unge i fosterhjem og fosterforeldre.


Bestilling av hefter:

Bestill i trykket versjon ved å sende e-post til: post@forandringsfabrikken.no

Pris: 1 stk kr. 60, 5 stk. kr 250,- 10 stk. kr. 400,- 25 stk. kr 750. Porto kommer i tillegg. Faktura sendes i etterkant.