Rapport: Stortingsmelding 1 - Det gode barnevernet (2011)


Stortingsmelding fra BarnevernsProffene 2007 - 2011.

Kjære barneminister og dere politikere på stortinget. Og kjære dere voksene i departement, direktorat, kommunene, institusjonene, fosterhjemmene og på utdanningene.

Vi har ventet lenge og prøvd å gjøre det vi kan. Nå ville vi ikke vente lenger. Derfor laga vi denne Stortingsmeldingen og kalte den Det gode barnevernet. Vi håper den kan være til god hjelp for barneministeren og dere i departementet, når dere i 2012 skal foreslå et nytt barnevern.

Forslagene her er bidrag fra barn og unge som lever i barnevernet rundt i Norge. Til sammen ca 200, i alderen 10-12 år. De har deltatt i prosjekter i Forandringsfabrikken som: Fostervettregler, Vitaminer til Barnevernet, Samværsproffene, Flytteproffene og Barnevernsproffene.

Vi har personlige erfaringer, vi vet hvordan ting skal gjøres og ikke skal gjøres. Vi trenger ikke å lese en bok for å vite det, vi bare vet det. Derfor er det bra og smart om dere hører godt etter hva vi sier. Samtidig er vi alle individer og vil ikke bli behandlet likt. Vi er veldig ulike, akkurat som andre barn. Derfor må dere også lytte til hver enkelt av oss.

Men mange av de viktige forandringene som må gjøres i barnevernet er vi helt enige om. Vi håper dere har åpne hjerter når dere leser og vil lære. Fordi vi har mange viktige svar.