Rapport: No1out – verktøy for trivsel og inkludering (2005)

Verktøysheftet bygger på «No1out – unge om mobbing» og inneholder verktøy for inkludering og mot mobbing for 7.trinn og ungdomstrinnene.

Målgruppe: skole, organisasjoner og fritidsklubber.

Bestilling av hefter:

Bestill i trykket versjon ved å sende e-post til: post@forandringsfabrikken.no

Pris: 1 stk kr. 60, 5 stk. kr 250,- 10 stk. kr. 400,- 25 stk. kr 750

Porto kommer i tillegg. Faktura sendes i etterkant. Husk å oppgi leveringsadresse. Vi sender faktura på e-post eller EHF-faktura hvis vi får organisasjonsnummer og referansenummer.