Rapport: Gradert Info (2009)


20 gutter og menn utsatt for seksuelle overgrep gir råd til myndighetene om hva som må gjøres for at flere skal orke å si fra og å snakke om å være utsatt. De formidler erfaringer om hvilken støtte som hjelper. Målgruppe: fagfolk, politikere.

"Ei jente fortalte meg om at hun var utsatt. Da var jeg 18-19 år. Da turde jeg ikke å si noe, trodde det bare var jenter som det skjedde sånn med. Frykt og skam gjorde at jeg aldri sa fra. Det ville blitt umulig"

Bestilling av hefter:

Bestill i trykket versjon ved å sende e-post til: post@forandringsfabrikken.no

Pris: 1 stk kr. 60, 5 stk. kr 250,- 10 stk. kr. 400,- 25 stk. kr 750. Porto kommer i tillegg. Faktura sendes i etterkant.