Magasin: Forandring med varme og kraft - Forandringsfabrikken 10 år (2014)

Forandringsfabrikken fylte 10 år våren 2014. Dette ble markert med stort jubileum i Filmens Hus. Hit var ledelse i Justisdepartementet, Helsedepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet invitert. Viktige gjester var også ledelse i KS, Helsedirektoratet, Bufdir, forskere, organisasjoner vi samarbeider med og en rekke fagfolk. Det ble en varm, sterk og vi tror – en viktig dag for framtida.

Forandring med varme og kraft er et festskrift om Forandringsfabrikkens arbeid.


Bestilling av hefter:

Bestill i trykket versjon ved å sende e-post til: post@forandringsfabrikken.no

Heftet er gratis - du betaler kun for frakt