Ledige stillinger

Prosjektledere

tjenester for barn

Frist: 14.01.2021 Engasjement, 2 stillinger SØK HER

Brenner du for å bidra til å gjøre de offentlige systemene for barn tryggere og mer treffsikre for barn? Har du masse kraft og utholdenhet og kan ta et stort ansvar for dette? Forandringsfabrikken trenger to prosjektledere, til å være med å forbedre barnevern, psykisk helse, kriminalomsorg og politi. Dette gjøres i tett samarbeid med barn og unge 12-20 år.

Forandringsfabrikken (FF) er en sosial entreprenør med et sterkt forankret verdigrunnlag. FF har det siste tiåret bidratt til viktige endringer for barn i Norge med barns menneskerettigheter som et viktig anker for arbeidet. Målet er at barns tilbakemeldinger til det offentlige skal ha sentral plass i utvikling av barnehage, skole, hjelpesystemene, kriminalomsorg, politi og rettssystem.

FF Kunnskapssenter gjennomfører hvert år 8-10 undersøkelser, som bidrag til kunnskapsgrunnlaget for utvikling av nye løsninger for oppveksttjenester i Norge. Funnene fra undersøkelsene presenteres av barn og unge, for fagfolk, ministre, politikere, byråkrater og studenter.

Har du erfaring fra arbeid med/opp mot barnevern, psykisk helse eller kriminalomsorg, evt andre ? Som prosjektleder vil du få et stort ansvar for å tilrettelegge for at proffer i Forandringsfabrikken får presentert kunnskap direkte fra barn, til fagpersoner og oppvekstledelse i kommuner. I tillegg skal du koordinere solid faglig arbeid i regionene.

Du må være modig, innovativ, observant og rask til å finne løsninger. Du må trives med store oppgaver og høyt tempo. Du må være god på å strukturere, prioritere, koordinere, ta selvstendig ansvar og ha rask fremdrift. Erfaring fra frivillig arbeid og hjelpetjenester innenfor enten barnevern, psykisk helse eller kriminalomsorg er en fordel. Du må like å prøve å forstå fagfolk og inspirere til at de kan ta i bruk kunnskap direkte fra barn. Selv om hovedoppgavene er de feltene som ligger til stillingen ved ansettelse, vil også andre oppgaver og tema også kunne ligge i stillingen.

Arbeidsoppgaver:

 • I tett samarbeid med unge, bygge relasjoner, opprettholde kontakt og sikre dialog med fagfolk for fagutvikling
 • I tett samarbeid med unge, lede prosjekt- og fagutviklingsarbeid innenfor oppvekstfeltet
 • I tett samarbeid med unge, bidra i strategisk tenking og utvikling av Forandringsfabrikken
 • Tilrettelegge for at det blir trygt for unge å formidle kunnskap til fagfolk
 • Koordinere eksternt og internt samarbeid i organisasjonen
 • Sikre framdrift i rapportering og søknadsarbeid

Kvalifikasjoner

 • Du kan formidle klart og enkelt både muntlig og skriftlig
 • Du har kapasitet og lyst til å reise og jobbe kvelder og helger
 • Du har noe erfaring fra arbeid med hjelpetjenester innen barnevern, psykisk helse eller kriminalomsorg
 • Du har relevant utdanning innen kommunikasjon, samfunnsfag innovasjon, journalistikk, oppvekstfeltet eller lignende

Personlige egenskaper

 • Modig, nytenkende, fleksibel og kan finne løsninger i kaos
 • Lytter godt, for å prøve å forstå
 • Menneskevarm og med brennende engasjement for forandring
 • Tar selvstendig ansvar og fullfører etter avtale
 • Utholdende og med høy arbeidskapasitet
 • God til å prioritere og gjennomføre
 • Kan tenke både stort, smart og konkret
 • Liker å ta ansvar for egen framdrift

Vi kan tilby

 • Svært meningsfulle, utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Mye læring og utviklingsmuligheter
 • Spennende og hektiske arbeidsdager sammen med unge
 • Reising, kvelds- og helgejobbing, for å møte og samarbeide med barn, unge og fagfolk rundt i landet
 • Muligheten til å forandre Norge sammen med barn og unge
 • Sentrale lokaler i Oslo, nær Stortinget, BFD, KD og HOD
 • Servering av lunsj hver dag og varmmat hver mandag
 • Lønn og oppstart etter avtale
 • 100% engasjement med ett års varighet, og mulighet for forlengelse