Ledige stillinger

2 ledige stillinger:

Er du vår nye kunnskapsinnhenter?

Stillingstittel: Kunnskapsinnhenter
Frist: 20.03.2021
Ansettelsesform: Engasjement

Er du nysgjerrig, og vil lytte til barn og ungdom for å virkelig forstå og lære? Har du evnen til å tenke klart, og jakte løsninger i alle situasjoner? Kanskje er du vår nye kunnskapsinnhenter.


Forandringsfabrikken (FF) leter etter deg som ønsker å reise landet rundt for å hente inn kunnskap som Norge mangler. Du som vet at svarene på hvordan barnehage, skole og hjelpesystemene kjennes, ligger hos dem som kjenner det fra egen erfaring.

Vi ser etter deg som er utålmodig etter å få til endring, og som fra hjertet er opptatt av at barn og unges stemme skal bli hørt.

Du blir i FF en del av et team som har som mål å bidra med kunnskap direkte fra barn til Norge. Vi leter etter deg som er villig til å strekke deg langt for et slikt mål.


Oppgaver:

 • Gjøre research og finne relevant kunnskap på feltet
 • Invitere barn og unge til å delta i undersøkelser i samarbeid med ledelse og fagfolk i barnehage, skole, barnevern, psykisk helsetjenester, politi eller rettsapparat
 • Planlegge og gjennomføre samlinger og dybdeprater med barn og unge i hele Norge
 • Systematisere svarene og formidle resultatene
 • Tilrettelegge for at barn og unge selv formidler resultatene til fagfolk og studenter


Kvalifikasjoner:

 • Du kan stille spørsmål, og lytte for å forstå i dybden det som barn og unge beskriver
 • Du kan holde fokus og samarbeide likeverdig med barn og unge
 • Du er erfaren i å finne løsninger og følge oppgaver helt i mål
 • Du kan holde oversikt over store mengder tekstmateriale
 • Du liker at dagene har høy fart
 • Du ønsker fra hjertet at barn og unges kunnskap skal løftes frem
 • Du har relevant høyere utdanning, og erfaring fra frivillig arbeid
 • Du har noe erfaring fra arbeid med barn og unge


Egenskaper:

 • Nysgjerrig
 • Ydmyk
 • Snill
 • Fleksibel
 • Løsningsorientert
 • Åpen og villig til å lære
 • Strukturert og systematisk
 • Grundig

Mye reise- og kveldsarbeid må påregnes i engasjementet


Vi tilbyr

 • En plass på laget for å forandre Norge
 • Svært meningsfylte arbeidsoppgaver
 • Innovasjonsarbeid i hurtig tempo
 • Menneskevarmt og hardtarbeidende kollegafellesskap
 • Samarbeid med unge som løfter kunnskap til fagfolk, studenter og politikere
 • Engasjement i 100% stilling av ett års varighet, med mulighet for forlengelse
 • Lønn etter avtale
 • Oppstart så snart som mulig, eller etter avtale

Søk herTil deg som vil løfte kunnskap fra barn til politi og kriminalomsorg

Stillingstittel: Prosjektleder barns rettssikkerhet
Frist: 21.03.2021
Ansettelsesform: Engasjement

Brenner du for å bidra til å gjøre fagfeltet innen politi, barnehus og kriminalomsorg tryggere for barn, i tett samarbeid med barn og unge 12-20 år? Og at dette må gjøres bygd på kunnskap fra mange barn utsatt for vold og overgrep eller unge i konflikt med loven? Har du masse kraft og utholdenhet og kan ta et stort ansvar for dette?


Forandringsfabrikken (FF) er en sosial entreprenør med et sterkt forankret verdigrunnlag. FF har det siste tiåret bidratt til viktige endringer for barn i Norge med barns menneskerettigheter som et viktig anker for arbeidet. Målet er at barns tilbakemeldinger til det offentlige skal ha sentral plass i utvikling av barnehage, skole, hjelpesystemene, kriminalomsorg, politi og rettssystem.


FF Kunnskapssenter gjennomfører hvert år 8-10 dybdeundersøkelser, som bidrag til kunnskapsgrunnlaget for utvikling av nye løsninger i Norge. Funnene fra undersøkelsene presenteres i rapporter, bøker og læringsfilmer, for fagfolk, ministre, politikere, byråkrater og studenter. Unge fra undersøkelsene er hovedpersoner i kunnskapspresentasjonene.


Vi leter etter deg som er modig, innovativ, lydhør og rask til å finne løsninger. Du må trives med store oppgaver og høyt tempo. Du må være god på å strukturere, prioritere, koordinere, ta selvstendig ansvar og ha rask fremdrift. Erfaring fra frivillig arbeid, påvirkning, samarbeid eller arbeid opp mot politi, barnehus eller kriminalomsorg er en fordel.


Arbeidsoppgaver:

 • Bidra til fagutvikling på fagfeltet barn utsatt for vold og overgrep, bygd på kunnskap fra barn i boka “Klokhet om vold og overgrep” og i dialoger med fagfolk
 • Bidra til fagutvikling på fagfeltet unge i konflikt med loven, bygd på FFs undersøkelser og i dialoger med fagfolk
 • Tilrettelegge for at barn og unge selv formidler resultatene til fagfolk og studenter
 • Bidra til at kunnskap fra barn blir del av pensum og undervisning på viktige utdanninger for barn
 • Sikre framdrift i søknadsarbeid- og rapportering


Kvalifikasjoner

 • Du kan formidle klart og enkelt både muntlig og skriftlig
 • Du har erfaring fra organisasjons- eller påvirkningsarbeid
 • Du har erfaring fra samarbeid med politi, barnehus, kriminalomsorg
 • Du har utdanning i kriminologi, sosiologi, antropologi, innovasjon, mediefag, rettsvitenskap eller lignende
 • Du har kapasitet og lyst til å reise og jobbe kvelder og helger


Personlige egenskaper

 • Modig, nytenkende, fleksibel og kan finne løsninger i kaos
 • Lytter godt, for å prøve å forstå
 • Menneskevarm og med dypt engasjement for nasjonale forandringer
 • Tar selvstendig ansvar og fullfører etter avtale
 • Utholdende og med høy arbeidskapasitet
 • God til å prioritere og gjennomføre
 • Kan tenke både stort, smart og konkret
 • Liker å ta ansvar for egen framdrift


Vi kan tilby:

 • Svært meningsfulle, utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Mye læring og utviklingsmuligheter
 • Spennende og hektiske arbeidsdager sammen med unge
 • Reising, kvelds- og helgejobbing, for å møte og samarbeide med barn, unge og fagfolk rundt i landet
 • Muligheten til å forandre Norge sammen med barn og unge
 • Sentrale lokaler i Oslo
 • Servering av lunsj hver dag og varmmat hver mandag
 • Lønn og oppstart etter avtale
 • 100% engasjement med ett års varighet, og mulighet for forlengelse

Søk her