April 2017: Innspill til Helse- og omsorgsdepartementet om barns rett til å samtykke til deltakelse i forskning

TIL HØRINGEN:

LAST NED SOM PDF: