Rapport: Forslag til barnevernlov fra BarnevernsProffene (2016)

Om prosjektet:

Høsten 2014 fikk vi høre at barnevernloven skulle ”skrives på nytt”. Det var en stor nyhet. Mange av oss fikk samme tanke; vi må hjelpe til for at loven skal bli best mulig. Selv om barneministeren satte ned et klokt lovutvalg, er det viktig at de har nok kunnskap om hvordan barnevernet kjennes for oss som får hjelp der nå – og som skal få hjelp der i årene som kommer. Slik ble barnas barnevernlovutvalg til.

Rundt 20 proffer hadde arbeidet med å skrive hundrevis av proffer sine erfaringer og råd, om til lovtekst. Vi møttes i Stavanger, Bergen, Trondheim og Oslo. Vi satt kvelder og helger – til og med på sommercampen vår jobba vi med loven. For at den skal bli klokest mulig for oss barn og unge som er avhengig av den – og for at barnevernsarbeiderne skal få en lov å arbeide etter som kan funke best mulig for dem.

Den nye barnevernloven håper vi blir en barnas barnevernlov. Vi håper den blir en lov Norge kan være stolt av – og som kan sendes til andre land, som et godt eksempel. For at dette skal bli virkelighet, må hele loven være preget av at barn er i sentrum – at vi er hovedpersonene - at loven er til for oss.

Oslo, mai 2016

Bestilling av hefter:

Bestill i trykket versjon ved å sende e-post til: post@forandringsfabrikken.no

Pris: 1 stk kr. 60, 5 stk. kr 250,- 10 stk. kr. 400,- 25 stk. kr 750. Porto kommer i tillegg.