Hvordan få god praksis:

Arbeidsmåter til inspirasjon og utprøving

Introduksjon til MITT LIV arbeidsmåter:

Arbeidsmåtene er forslag til måter å arbeide på som kan gjøre psykisk helsehjelp for barn og unge i kommunen tryggere og mer nyttig. De bygger på kunnskap fra barn og er utarbeidet av proffer i Forandringsfabrikken.

De som inviteres til å prøve ut disse arbeidsmåtene er: helsesykepleiere, spesialpedagoger i PPT, barn- og ungdomsarbeidere, utekontakten, kommunepsykologer og psykiatriske sykepleiere.

I beskrivelsene av arbeidsmåter brukes to samlebegreper:
psykisk helsearbeider for alle de ulike faggruppene
psykisk helsetjeneste(r) for alle de ulike tjenestene