Internasjonale forskere, for og med barn

Rundt i Europa og i verden finnes det mye viktig erfaring om å inkludere barn i forskning og undersøkelser. Vi har de siste årene truffet spennende forskere i flere utland og i Norge. Mange vil samarbeide om erfaringsutveksling og videre bygging på dette området. 

I England og i Nord-Irland var det lett å bli inspirert, av hva de har gjort og vil gjøre framover. Med forskerne snakket vi om hvordan barn kan være informanter og være med å gjøre forskningen, fra planlegging til gjennomføring og til utskriving. TAKK til dere for inspirasjon og ønske om samarbeid fremover!!