Utvikling av skole og hjelpetjenester

I utviklingsarbeidene Mitt Liv og Forandre med varme samarbeider barn og unge med fagfolk i skole, barnevern og psykisk helsevern.

Kunnskap fra barn og unge med fersk erfaring fra systemene legger grunnlaget for et felles verdigrunnlag og konkrete arbeidsmåter som prøves ut.

Målet er at barn og unge skal føle seg som de voksnes viktigste samarbeidspartner.


Utviklingsarbeidene består i hovedsak av:

  • Implementering av felles barnesyn og verdier som grunnlag for arbeidet med barn og unge.
  • Utprøving, implementering og kvalitetssikring av arbeidsmåter som tar barnet som samarbeidspartner.


Utviklingsarbeid i Forandringsfabrikken
:

  • Forandre med varme (skole)
  • Mitt Liv Psykisk helse
  • Mitt Liv Barnevernstjeneste
  • Mitt Liv Barnevernsinstitusjon
  • Mitt Liv Barnevernsutdanning