Hva er en proff?


Proffer er unge folk med erfaring fra skole, barnevern, psykisk helsevern eller andre systemer der man møter voksne. Vi kaller det proffer fordi man er proffe på sitt eget liv, det er en kunnskap som voksne må lytte til. Alle mellom 13 og 20 år kan bli proff i Forandringsfabrikken. 

Som proff møter man mange unge som kan bli venner for livet, vi har det mye moro med mange aktiviteter og møter som er kjempeartige å være med på.

Som proff er man med å endrer systemene ved å dele erfaringer og gir råd. Hvordan har du blitt møtt av voksne som har fungert bra? Hva kunne de voksne ha gjort annerledes for at hjelpa de ville gi, faktisk skal hjelpe? 

Det finnes mange ulike proffer, noen av de er disse:

  • SkoleProffene
  • PsykiskhelseProffene
  • BarnevernsProffene

"

Som proff er du med på å gjøre livet bedre for barn og ungdommer som kommer etter deg.


Som proff kan du være med på:

Profftreff:

På profftreff møtes unge som er proffe på sine liv i skolen, barnevernet, psykisk helsevern og annet for å dele erfaringer og gi råd. Man sier hva som fungerer bra, og hva som kunne vært gjort annerledes. Man gjør ulike oppdrag for at Norge skal få vite hva unge mener. Etter profftreff samles kunnskapen av fabrikkarbeiderne i Forandringsfabrikken, sånn at man vet hva mange unge i Norge mener. Profftreff er den viktigste måten å bidra som proff. 

Foredrag: 

Man kan være med på foredrag rundt i Norge hvis man har lyst. For studenter på høyskoler og universitet, for lærere og folk som jobber i barnevernet og psykisk helsevern. Alle som hører på foredraget kan begynne å jobbe på en annen måte sammen med barn og unge etter å ha hørt på proffenes kunnskap. Mye handler om å gi råd på hvordan unge må bli møtt for at det skal kjennes bra og som et samarbeid. 

Møter med politikere:

Vi holder foredrag for politikere for de har makt til å kunne forandre Norge mer enn det de fleste andre kan. Når vi har foredrag for politikere snakker vi for mange barn og unge - for å kunne gjøre det bedre for dem.

Proffcamp:

Proffcamp er en sommerleir for proffer under 18 år som er mye med på profftreff og andre aktiviteter gjennom året. Den varer i fire dager ved sommertider, og vi gjennomfører oppdrag som på profftreff, og i tillegg bading og leirbål og sommeraktiviteter.

Vil du bli proff? Finn din lokale kontaktperson her:

Oslo og resten av Østlandet

I Oslo og resten av Østlandet er det profftreff omtrent en gang i måneden, som regel på ettermiddagstid en ukedag. I tillegg skjer det aktiviteter med jevne mellomrom. Forandringsfabrikken dekker reise.

Hordaland

I Bergen er det profftreff omtrent en gang i måneden, som regel på ettermiddagstid en ukedag. I tillegg skjer det aktiviteter med jevne mellomrom. Forandringsfabrikken dekker reise.

Rogaland

I Stavanger er det profftreff omtrent en gang i måneden, som regel på ettermiddagstid en ukedag. I tillegg skjer det aktiviteter med jevne mellomrom. Forandringsfabrikken dekker reise.


Agder

I Kristiansand er det profftreff omtrent en gang i måneden, som regel på ettermiddagstid en ukedag. I tillegg skjer det aktiviteter med jevne mellomrom. Forandringsfabrikken dekker reise. 


Troms

I Tromsø er det profftreff omtrent en gang i måneden, som regel på ettermiddagstid en ukedag. I tillegg skjer det aktiviteter med jevne mellomrom. Forandringsfabrikken dekker reise. 


Resten av Norge

Bor du et sted som er langt unna proffvarmerne i lista under? Hege er proffkontakt for alle proffer i Norge, sammen med proffvarmerne rundt omkring. Send Hege en melding, da blir hun glad! 


De voksne i Forandringsfabrikken kaller seg fabrikkarbeidere. De er forskjellige folk, men felles for alle er at de er veldig glade i barn og ungdommer.

Trykk her for å se hvem som jobber i Forandringsfabrikken