Forandringsfabrikken Kunnskapssenter

Gjennom 10 år har Forandringsfabrikken hentet inn kunnskap fra barn og unge rundt i Norge. Dette er gjort gjennom undersøkelser og kartleggingsprosjekter - og ved bruk av systematisk deltakende metodikk. Kunnskap er hentet på temaene: skole, barnevern, psykisk helse, vold og overgrep, kriminalomsorg, NAV og sykehus.

I Kunnskapssenteret finner du magasiner med oppsummert kunnskap, filmer, bøker og håndbøker, verktøy til fagutvikling og høringsinnspill fra proffene

Kunnskap er hentet på temaene: skole, barnevern, psykisk helse, vold og overgrep, kriminalomsorg, NAV og sykehus. Ca 4000 barn har bidratt om skole, 1000 om barnevern, 500 om psykisk helse, 200 om vold og overgrep. Dette er barn fra nord til sør - og med direkte erfaring fra temaene og systemene undersøkelsene handler om. Resultatene av kunnskapsinnhentingen er samlet i et stort antall resultatmagasiner, noen bøker og filmer. 

Kunnskapen fra barn kan brukes i offentlig samfunnsdebatt og i utvikling av systemer for barn og unge. Den kan løftes inn og brukes som like gode kilder som forskningskunnskap og erfaringskunnskap. 

Forandringsfabrikken vet at beslutningene om løsninger og tiltak hadde blitt mye klokere med barns kunnskap tydelig inkludert.

Bestillinger

Alle hefter kan bestilles i trykket versjon, for eksempel til ditt kollegium. Send e-post til post@forandringsfabrikken.no for bestillinger.

Porto kommer i tillegg. Husk å oppgi leveringsadresse!

Faktura sendes på e-post i etterkant.
Vi sender faktura på e-post eller EHF-faktura hvis vi får organisasjonsnummer og referansenummer.


Publikasjoner