Kunnskapssenter

Hva er Forandringsfabrikken kunnskapssenter?
Gjennom 10 år har Forandringsfabrikken hentet inn kunnskap fra barn og unge rundt i Norge. Dette er gjort gjennom undersøkelser og kartleggingsprosjekter - og ved bruk av systematisk deltakende metodikk. Erfaringer og råd fra barn og unge presenteres uten analyser eller kommentarer fra voksne.  Trykk her for å lese mer om vår metode.

Kunnskap er hentet på temaene: skole, barnevern, psykisk helse, vold og overgrep, kriminalomsorg, NAV og sykehus. Ca 4000 barn har bidratt om skole, 1000 om barnevern, 500 om psykisk helse, 200 om vold og overgrep. Dette er barn fra nord til sør - og med direkte erfaring fra temaene og systemene undersøkelsene handler om. Resultatene av kunnskapsinnhentingen er samlet i et stort antall resultatmagasiner, noen bøker og filmer. Nå blir dette materiellet åpent for hele Norge.

Hvordan kan kunnskapen i kunnskapssenteret brukes?
Kunnskapen fra barn kan brukes i offentlig samfunnsdebatt og i utvikling av systemer for barn og unge. Den kan løftes inn og brukes som like gode kilder som forskningskunnskap og erfaringskunnskap. 

Hvorfor trenger Norge Forandringsfabrikken kunnskapssenter?
Det er fortsatt mange uløste problemer i Norge. På noen av problemstillingene «ropes det» etter kloke svar. Forandringsfabrikken vet at beslutningene om løsninger og tiltak hadde blitt mye klokere med barns kunnskap tydelig inkludert. 


Publikasjoner

Her finner du:

  • Magasiner med oppsummert kunnskap
  • Filmer
  • Bøker og håndbøker
  • Verktøy til fagutvikling

Noen av publikasjonene kan du lese eller se på i nettleseres din, noen kan lastes ned som pdf. Alt kan bestilles i trykket versjon, for eksempel til ditt kollegium. Send e-post til post@forandringsfabrikken.no