Innhenting av kunnskap

Siden starten i 2004 har Forandringsfabrikken samlet inn barn og unges kunnskap på ulike temaer i mange kartleggingsprosjekter. De første tre årene i Agderfylkene, deretter i nasjonale prosjekter. Nå deltar hvert år hundrevis av ungdommer på samlinger i regi av Forandringsfabrikken. De unge gir råd til skolen, NAV, barnevern, mottak av unge asylsøkere og psykisk helsevern.

Unge med viktige erfaringer inviteres til samlinger med Forandringsfabrikken for å dele erfaringer og gi råd. De svarene mange har gitt til hvordan systemet kan bli bedre samles som hovedsvar i resultatheftene, på film eller i høringsvar. 

Inviterer barn og unge til å dele kunnskap

FFs hovedsamarbeidspartner er barn og unge i hjelpesystemer og skoler over hele Norge. De inviteres til å gi svar i ulike prosjekter, i samarbeid med skoler, fagfolk i barnevern eller psykisk helsevern, fra støttegrupper og brukerorganisasjoner. Mange proffer finner også veien til FFs prosjekter og formidlingsarbeid selv gjennom det stadig voksende proffnettverket eller gjennom andre organisasjoner. Det velges aldri ut enkeltpersoner som skal gi svar, i prosjektene, så lenge man er i eller nettopp har vært i systemet prosjektet handler om, kan man gi råd. Vi går inn i en klasse eller gruppe og inviterer alle til å delta.

Frivillig og anonymt

All deltagelse er frivillig, de unge avgjør selv om de vil delta. Unge under 16 år inviteres til å gi svar i prosjekter eller holde foredrag med FF med samtykke fra foreldre, fosterforeldre eller barnevern. Unge fra 16 år avgjør selv om de vil delta, og blir med i samråd med en voksenperson som har ansvar for dem. 

På hvert sted vi holder samlinger, samarbeider vi med gode, varme voksne (proffvarmere), ansatt av FF for å følge opp proffene i regionene. Prosjektlederen og proffvarmere holder kontakt med de unge som ønsker det. Der unge er i liten eller ingen kontakt med hjelpeapparatet og uttrykker behov for det, jobber vi for å tilrettelegge for at denne kontakten skal bli bedre, så hjelpen oppleves best mulig for de unge. 

Det arrangeres månedlige profftreff og styrkende aktiviteter i samarbeid med barn og unge rundt om i landet. Dette er fordi mange av de unge vi møter, er i vanskelige livssituasjoner, og selv om FF ikke er et hjelpesystem, ønsker vi å bidra der vi kan, til at de unge får den støtten de trenger til å få riktig hjelp i systemet.

Deltagende metode

FF har utviklet forandringsmetodikk i tett samarbeid med barn og unge. Forandringsmetodikken er inspirert av Participatory Learning and Action (PLA), en deltagende metodikk brukt og evaluert i ulike deler av verden. Forandringsmetodikken inneholder kreative og visuelle metoder. De unge formidler erfaringer og råd til systemene i Norge gjennom foto, film, plakater, illustrasjoner og dialog. De unge som er med, arbeider i grupper, den enkeltes historie er ikke i fokus. De inviteres til å dele erfaringer og gi råd til hvordan systemene for barn og unge kan bli bedre. På samlingene stiller fabrikkarbeidere åpne spørsmål til de unge om hva som er bra, og hva som bør forandres i skole, barnevern, psykisk helsevern, NAV, kriminalomsorg eller mottak av unge asylsøkere. Samlingene varer fra et par timer til en hel dag. Noen ganger samles proffene i små grupper, andre ganger samles hele klasser og trinn. Alle svarene skrives ned av en fabrikkarbeider, alltid anonymt.

Les mer metode for innhenting av kunnskap.

Oppsummering av kunnskap

Alle rådene fra samlingene dokumenteres, og noen ganger gjennomføres det også «levende» spørreundersøkelser, der de unge svarer på små lapper som de putter i lukkede bokser. Fabrikkarbeidere og proffer som er med i prosjektgruppa, går gjennom alle svarene fra alle samlingene. I gjennomgangen peker det seg alltid ut hovedsvar – altså de svarene mange har gitt på hvordan systemet kan bli bedre. 

Vi får ofte spørsmål om hvorfor så mange av rådene til barn og unge er like. Vi tenker at noe av svaret ligger i forandringsmetodikken, som vi har brukt mange år på å utvikle sammen med barn og unge. Fokuset er på at det skal være trygt for barn og unge å fortelle ærlig om hva de tenker er nyttig og ikke nyttig i de forskjellige systemene. Barn og unge har lært oss at vi må stille «nedoverspørsmål», som handler om å stille spørsmål bak symptomene deres, som vi også kaller smerteuttrykk. Vi spør om hva barn og unge trenger for at mennesker i de forskjellige systemene skal komme ned til årsaken til hva som gjør vondt innerst inne, og hva som er nyttig hjelp når man har kommet ned til årsaken. Disse rådene ser vi ofte ligner. Vi tror det handler om hva barn og unge trenger når de har vondt, og hvordan de ønsker å bli møtt, på tross av forskjellige diagnoser og forskjellige liv. 

Hovedsvarene presenteres i magasiner, filmer og bøker. Målet er at i dokumentasjonen skal det stå svar som mange av de unge har gitt, slik at fagfolk og myndigheter som bruker de unges kunnskap, skal utvikle systemer som er gode for flest barn og unge.