Hva vi gjør

Forandringsfabrikkens arbeid kan i grove trekk deles i fire.

Innhenting av kunnskap

- fra unge over hele Norge.

Les mer

Utvikling av skole og velferdstjenester

- gjennom blant annet utviklingsarbeidene Mitt Liv.

Les mer

Kunnskapsformidling

- til studenter, fagfolk og nasjonale myndigheter.

Les mer

Påvirkning

- av politikere, nasjonale myndigheter og media.

Les mer