Forandringsfabrikken- gir unge stemmer makt


Forandringsfabrikken er en nasjonal stiftelse som forandrer hjelpesystemene og skole gjennom samarbeid med barn og unge. 

Ideen er enkel, men effektiv: Hvis vi lytter til hva barn og unge sier er nyttig, og hva som må forandres – får vi systemer som gir bedre hjelp.

Siden 2008 har Forandringsfabrikken systematisk innhentet kunnskap fra barn og unge om hvordan de opplever møtene med barnevern, justismyndigheter, psykisk helsevern og skole, og hvilke råd barna vil gi for at systemene skal bli bedre. Dette gjøres på samlinger og i samtaler, ved hjelp av metoden ForandringsMetodikk. Metoden er egenutviklet og bygger på Participatory Learning and Action (PLA), som er en deltagende, og godt evaluert metodikk.

Vi løfter frem barn og unge som ”proffer”, fordi de er eksperter- eller proffe- på systemene de er i. Forandringsfabrikken samarbeider med 1100 BarnvernsProffer, 500 PsykiskhelseProffer, 5000 SkoleProffer og 100 JustisProffer over hele Norge. 

Kunnskapen og rådene fra barna oppsummeres, og publiseres i hefter, magasiner og filmer- uten analyser eller kommentarer fra voksne. De unge proffene presenterer rådene selv i møter og foredrag, og rett til makta av politikere, myndigheter, fagfolk og utdanninger.  

Forandringsfabrikkens arbeid kan deles inn i fire hovedkategorier:

  • Kunnskapsinnhenting
  • Kunnskapsformidling
  • Utviklingsarbeid
  • Påvirkningsarbeid

Forandringsfabrikken ble grunnlagt av antropolog Marit Sanner og journalist Eva Dønnestad i 2004. I 2011 ble Marit Sanner tatt inn i ”Ashoka”. Det er et globalt nettverk for verdens ledende sosialentreprenører på systemforandringer. 

I 2017 ble Forandringsfabrikken pekt ut som en av Europas beste sosiale entreprenører for utsatte barn, av den internasjonale organisasjonen Accelerating Change for Social Inclusion (ACSI).

Filosofi
Forandringsfabrikkens grunntanke er barn og unge har mye kunnskap om livet sitt, og at de er like mye verdt som voksne. De trenger kjærlighet og må bli trodd på og tatt på alvor. Forandringsarbeidet er forankret i verdiene åpenhet, ydmykhet, medbestemmelse og kjærlighet. Vi tror ikke at mennesker eller systemer forandrer seg med kritikk eller kjeft. Derfor jobber vi ut fra en tanke om å ”forandre med varme”. 

Å forandre med varme handler om å drive samfunnsutvikling med hjertet. Vi tror at forandring kan skje når vi virkelig ser hverandre, når vi snakker helt sant, når vi gjør oss sårbare overfor hverandre. Da kommer vi inn til kjernen av det som gjør vondt, og til det som må forandres. FF tror at om vi får snakket om det vondeste, kan vi begynne å lage nyttige løsninger sammen. Forandringsfabrikken ønsker å lage trygge rom, og trygge systemer, hvor barn og voksne kan snakke helt sant til hverandre.

Drift 
Forandringsfabrikken er en ideell stiftelse som hovedsakelig driftes av prosjektmidler fra departementer og direktorater. Vi arbeider for at kunnskapen fra barn og unge skal være med å 
forandre:

- praksis i tjenestene -
- undervisning og pensum på utdanningene 
- lover og forskrifter
- offentlig debatt