Faglig råd

Siden 2016 har Forandringsfabrikken hatt faglige råd på både på psykisk helsevern og på barnevern. I rådene sitter mennesker med mye klokskap, erfaring og et stort engasjement. De er invitert med for å kvalitetssikre, gi innspill og dele inspirasjon.

Her er Forandringsfabrikkens faglige råd:

Faglig råd Psykisk helse (2016- ): 
Anders Skuterud, Psykologforeningen
Eyvind Elgesem, RBUP Øst og Sør
Kirsti Margrethe Jørgensen, BUPA Nordlandsykehuset
Melanie Ekholdt, RBUP, BUP Oslo Vest
Anne Kjersti Myhrene Steffenak, Landsgruppen av helsesøstre


Faglig råd Barnevern (2016- ):
Grethe Gilstad, advokat hos Levanger Advokatene
Roar Sundby, NTNU
Øivin Christiansen, Universitetet i Bergen
Gunnar Toresen, barnevernleder i Stavanger
Dag Nordanger, forsker RKBU Vest

Tidligere faglige råd:

Faglig råd 2015-2016: 

Anne Kristine Bergem 
Anders Skuterud (Psykologforeningen) 
Kirsti Jørgensen
Eyvind Elgesem (RBUP Øst og Sør) 
Siri E. Gullestad
Anne Brita Normann
Roar Sundby
Gunnar Toresen (barnevernsleder i Stavanger)

Faglig råd 2012-2014:

Jesper Juul (rådgiver, familieterapeut, forfatter)
Trond Waage (spesialrådgiver i Unicef internasj. forskningssenter)
Elisabeth Backe-Hansen (forskningsleder NOVA)
Arne O. Holm (journalist og forfatter)
Marit Moum Aune (sceneinstruktør)
Per Egil Mjaavatn (forsker NTNU og medvirkningsekspert)

Faglig råd i 2011


Faglig råd 2010-2012
Jesper Juul (rådgiver, familieterapeut, forfatter)
Klaus Sonstad (programleder og komiker)
Trond Waage (spesialrådgiver i Unicef internasj. forskningssenter)
Arne O. Holm (journalist og forfatter)
Per Egil Mjaavatn (forsker NTNU og medvirkningsekspert)
Elisabeth Backe-Hansen (forskningsleder NOVA)

Faglig råd 2008-2010
Jesper Juul (rådgiver, familieterapeut, forfatter)
Klaus Sonstad (programleder og komiker)
Trond Waage (spesialrådgiver i Unicef internasj. forskningssenter)
Maj-Britt Andersen (artist)
Arne O. Holm (journalist og forfatter)
Per Egil Mjaavatn (forsker NTNU og medvirkningsekspert)
Elisabeth Backe-Hansen (forskningsleder barn og unge, NOVA)

Faglig råd 2006-2007
Jesper Juul (rådgiver, familieterapeut, forfatter)
Margreth Olin (dokumentarfilmskaper)
Trond Waage (spesialrådgiver i Unicef internasjonale forskningssenter)
Arne O. Holm (journalist og forfatter)
Elisabeth Backe-Hansen (forskningsleder barn og unge, NOVA)
Per Egil Mjaavatn (forsker NTNU og medvirkningsekspert)